04 December 2021 03:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZAMIESZANIE Z PASKAMI - LIST DO MINISTERSTWA
W zwi?zku z zamieszaniem i dezorientacj? diabetyków zwi?zanym z wprowadzeniem w ?ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku „Ustawy o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych.” Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Ministerstwa Zdrowia o odpowiedzi na pytania zwi?zane z odp?atno?ci? za paski do glukometrów.


Szanowny Pan
Jakub Szulc
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
Warszawa

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku „Ustaw? o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych.” w imieniu ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc? oraz ich opiekunów prosimy o odpowiedzi na nast?puj?ce pytania:

1. W jaki sposób b?d? kwalifikowanie paski do glukometrów – jako leki, ?rodki spo?ywcze czy wyroby medyczne?
2. W jakiej wysoko?ci zgodnie z zapisami ustawy b?dzie ustalana odp?atno?? za opakowanie pasków do glukometrów?
3. Na jakich zasadach b?dzie odbywa?a si? kwalifikacja opisana w art. 14 w/w Ustawy?
4. Kto b?dzie okre?la? sposób kwalifikacji pasków do glukometrów zgodnie z art. 14 w/w Ustawy?


Odpowied? na te pytania pozwoli rozwia? wiele niedomówie?, obaw i dezorientacji polskich diabetyków przed wprowadzeniem w ?ycie nowych przepisów.


Z powa?aniem

Mariusz Masiarek
Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,798 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!