29 November 2021 10:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LISTA W PRZYSZ?YM TYGODNIU. BEZ ANALOGÓW.
Wed?ug ostatnich informacji z resortu zdrowia, nowa lista leków refundowanych b?dzie podpisana w drugiej po?owie listopada, ale nie ma tam insulin d?ugo dzia?aj?cych.

Wed?ug profesora Leszka Czupryniaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na razie nie ma nadziei na to, by w Polsce by?y refundowane nowoczesne insuliny. Wszystkie listy w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia pozostaj? bez odpowiedzi.

Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na wniosek pacjentów to przejaw oboj?tno?ci na realne problemy pacjentów. - mówi Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. W pod koniec sierpnia do MZ trafi? wniosek Towarzystwa o wpisanie analogów na listy wobec braku przeciwskaza? przedstawionych przez Europejsk? Agencj? Leków. - zobacz Do dzi? nie mamy odpowiedzi - dodaje Masiarek.

Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiadali, ?e te insuliny b?d? refundowane, tak jak w innych krajach.

Jak wynika z ostatnich zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia przekazywanych w mediach na pocz?tku listopada ma zapa?? decyzja w sprawie analogów d?ugo dzia?aj?cych.

Zdaniem Artura Fa?ka z Ministerstwa Zdrowia nowe listy refundacyjne mai?y zostan? podpisanie przez Ministra Zdrowia i wejd? w ?ycie 16 listopada. Przypomnijmy, ?e we wrze?niu urz?dnicy przekazali informacj?, i? listy wejd? w ?ycie 16 pa?dziernika. Czy?by czeka? nas kolejny po?lizg?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,530 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!