04 December 2021 04:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CHORZY NA PASKU - WYBORCZA O PROBLEMIE REFUNDACJI
Paski do mierzenia poziomu cukru we krwi maj? by? p?atne. Dzi? s? na rycza?t - 3,2 z?. - pisze na ?amach Gazety Wyborczej Judyta Wato?a - Chorzy na cukrzyc? b?d? oszcz?dza?, a to zwi?kszy liczb? kosztownych powik?a? - ostrzegaj? lekarze. Opakowanie 50 pasków kosztuje zale?nie od producenta 40-70 z?, ale pacjenci kupuj? je dzi? po cenie rycza?towej - 3,2 z?. Je?li rycza?t zniknie, chorzy zap?ac? 30 proc., czyli 12-20 z?.

- Wygl?da na to, ?e coraz wi?cej kosztów chce si? zrzuci? na pacjentów. Problem w tym, ?e wi?kszo?? z nich jest biedna. B?d? oszcz?dza?, przez co b?d? mie? powik?ania, a koszt ich leczenia i tak spadnie na NFZ - mówi Mariusz Masiarek, szef Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

- Je?li kto? ma cukrzyc? typu 2 i robi sobie jeden test dziennie, mo?e jako? to wytrzyma, ale dzieci na pompach insulinowych robi? po sze??, siedem testów na dzie?. Inni chorzy z cukrzyc? m?odzie?cz? te? musz? cz?sto bada? poziom cukru, czasem nawet w nocy. Sama w ci??y robi?am nawet po 10-12 testów na dob?, ?eby wykluczy? jakiekolwiek ryzyko dla dziecka - mówi Marta Furmaniak.

Furmaniak mieszka na wsi, 20 km od Leszna. Studiowa?a socjologi? rodziny, szuka?a pracy w pomocy spo?ecznej. Nikt jej nie chcia?. Jest chora i ma ma?e dziecko. Rodzina ?yje wi?c tylko z pensji m??a Marty, a chora jest tak?e ich córka - ma wad? serca.


Diabetolodzy te? uwa?aj?, ?e podwy?ka skrzywdzi chorych. - Przepisy nowej ustawy refundacyjnej, która wejdzie w ?ycie 1 stycznia, teoretycznie pozwalaj? utrzyma? rycza?t na paski. Jednak tylko w sytuacji, je?li wszyscy chorzy robiliby co najmniej pi??, sze?? testów na dob?, czyli zapotrzebowanie na paski by?oby du?o wi?ksze ni? teraz - mówi prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiada wprost na pytanie, czy rycza?t zniknie. Z pisma, jakie otrzymali?my z Biura Prasy i Promocji, wynika jednak, ?e taki w?a?nie ma zamiar. Powody: ''w du?ej wi?kszo?ci pacjenci nadu?ywali samokontroli w zakresie pomiary cukru we krwi'', a ''niewielka odp?atno?? ograniczy ch?? do nadmiernego kontrolowania glikemii bez szkody dla efektów leczenia''. Dotychczas firmy mog?y rozdawa? swoje glukometry chorym za darmo (od stycznia b?dzie to zabronione). Wed?ug Ministerstwa Zdrowia chorzy robili sobie równoleg?e testy na kilku aparatach. ''Wprowadzenie odp?atno?ci dla pasków ograniczy?oby ten proceder'' - podsumowuje dyrektor biura prasowego resortu zdrowia Krzysztof Suszek.

?ród?o: Gazeta Wyborcza
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,824 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!