29 November 2021 20:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TA?SZA INSULINA I PASKI
Minister Zdrowia Ewa Kopacz przedstawi?a propozycje zmian na listach leków refundowanych. Dzi?ki nim pacjenci skorzystaj?, m.in. z ponad 200 nowych leków generycznych, zwi?kszy si? dost?pno?? do nowoczesnych leków, a pacjenci cierpi?cy na cukrzyc?, leczeni insulin? zap?ac? mniej za leki.
Zgodnie z podj?tym zobowi?zaniem oraz rekomendacjami zespo?u ds. chorób rzadkich, Minister Zdrowia zdecydowa?a o sfinansowaniu leczenia 4 kolejnych chorób rzadkich.
Proponowane zmiany s? konsekwentn? realizacj? za?o?onej strategii zwi?kszania dost?pno?ci leków dla pacjentów - ze szczególnym uwzgl?dnieniem chorych, cierpi?cych na choroby rzadkie i choroby przewlek?e.
W notatce prasowej czytamy:
Cukrzyca
a. W grupie insulin ustalono maksymalne odp?atno?ci dla pacjenta na trzech poziomach: 3,2 z?, 10 z? oraz 15 z?
Zmiana spowoduje skutki finansowe w wysoko?ci ok. 64 mln. PLN
b. Zmniejszenie odp?atno?ci pacjentów do testów paskowych do oznaczania glukozy we krwi. Zmiany powy?sze zmniejsz? obci??enia finansowe pacjentów cierpi?cych na cukrzyc? leczonych insulin?, niezale?nie od rodzaju przyjmowanej insuliny.
Wydatki refundacyjne NFZ wzrosn? o ok. 18 mln z?

Teraz kolej na refundacje osprz?tu do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,800 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!