29 November 2021 10:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DLACZEGO DRO?EJ? PASKI? ZDANIE MZ
Zamiast rycza?tu 3,20 opakowanie pasków mo?e kosztowa? 15-16 z?otych. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia chce zwi?kszy? odp?atno?? pacjentów za paski? Oto odpowied?: "Pacjenci nadu?ywaj? samokontroli a NFZ wydaje na leki dla diabetyków sporo pieni?dzy."

Z danych jakie uzyska? portal rynekzdrowia.pl z Centrali Funduszu wynika, ?e koszty refundacji leków stosowanych w leczeniu cukrzycy wynosi?y: w 2008 roku - 665 mln z?, w 2009 roku - 713 mln z?, w 2010 roku - 738 mln z?.

W bie??cym roku od stycznia do sierpnia NFZ refunduj?c leki dla osób z cukrzyc? wyda? ok. 493 mln z?. W tym samym okresie NFZ przeznaczy? na refundacj? testów paskowych to kwota ok. 384 mln z?. Zatem, poza paskami, refundowane leki dla chorych na cukrzyc? kosztowa?y Fundusz do sierpnia oko?o 109 mln z?otych.

Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia informuje: Pacjenci nadu?ywali samokontroli w zakresie pomiaru cukru we krwi co przek?ada?o si? na realizacj? recept i refundacj? Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewielka odp?atno?? ograniczy ch?? do nadmiernego kontrolowania glikemii bez szkody dla efektów leczenia, co potwierdzaj? wykonane badania przez Pana Prof. dr hab. med. Krzysztofa Strojka opublikowanych w czasopi?mie Diabetologia Do?wiadczalna i Kliniczna (2009; 9, 2:1-7), do 40% chorych deklaruje, ?e nie koryguje leczenia lub diety w zale?no?ci od wyników samokontroli.

Od nowego roku nie b?dzie te? bezp?atnych glukometrów i penów. Zdaniem MZ dotychczasowy system pozwala? na wzrost zjawiska nieodp?atnego rozdawania glukometrów. Chorzy niejednokrotnie wykonuj? oznaczenia równolegle na kilku aparatach co powoduje nieuzasadnione zu?ywanie pasków. W mniemaniu Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie odp?atno?ci dla pasków ograniczy?oby ten proceder.

Jednocze?nie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, ?e b?dzie prowadzi?o negocjacje cenowe
z wnioskodawcami w tym zakresie, tak aby obni?y? ceny pasków do realnych cen jakie wyst?puj? podczas zamówie? publicznych w szpitalach, co tak?e b?dzie mia?o wp?yw na mniejsz? dop?at? pacjentów, którzy b?d? zaopatrywali si? w paski refundowane w aptekach
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,464 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!