29 November 2021 20:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MARSZ DIABETYKÓW - MRO?NY KRAKÓW
Z okazji ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc? wzi?li?my aktywny udzia? w Marszu Diabetyków z Przyjació?mi oraz zwiedzanie podziemi Muzeum Narodowego na krakowskim Rynku. By?o mro?no, ale uda?o si? spokojnie przemaszerowa? i pokaza? innym problemy z jakimi borykaj? si? na co dzie? diabetycy.

Nie oby?o si? bez poruszania niepokoj?cych tematów zwi?zanych z wej?ciem w ?ycie nowej ustawy refundacyjnej, podwy?szenia odp?atno?ci za paski do glukometrów i cen insulin. Nastrój niepokoju mia? wyraz w tre?ciach jakie znalaz?y si? na transparentach - "Cukrzyca - Nie b?d? oboj?tny!", "Zdrowe dzieci - zdrowy naród!", czy "Nasza dzieci chc? ?yc godnie!".

Po zako?czonym Marszu na Ma?ym Rynku w Krakowie odby?a si? impreza podczas, której pomimo niskiej temperatury na scenie wyst?pili m?odzi utalentowani diabetycy, orkiestra d?ta Podstolice i krakowski Boba Jazz Band. W namiotach mo?na by?o dokona? pomiarów poziomów cukru, hemoglobiny glikowanej i zapozna? si? z oferta sponsorów.

Wizyt? w Krakowie zako?czy?o zwiedzanie podziemi Muzeum Narodowego na krakowskim Rynku.

W imieniu uczestników dzi?kujemy organizatorom Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Chorym na Cukrzyc? i portalowi mojacukrzyca.org za przygotowanie fantastycznego dnia!

Strona Marszu Diabetyków z Przyjació?mi - www.marsz.mojacukrzyca.orgOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,816 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!