29 November 2021 19:37
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETOLODZY O PASKACH
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, tak jak ca?e ?rodowisko diabetologiczne, osoby chore na cukrzyc? i ich rodziny, jest zaalarmowane zaistnia?? sytuacj? prawn?. - czytamy stanowisku diabetologów w sprawie prawdziwych kosztów nowej ustawy refundacyjnej. I dodaj? "Los chorych na cukrzyc? w Polsce, grupy licz?cej ponad 2 miliony, rysuje si? bardzo nieweso?o".

Zdaniem lekarzy, "Wyniki dok?adnych oblicze? wskazuj?, ?e miesi?czny koszt samokontroli glikemii przez chorego dokonuj?cego 4 pomiarów dziennie (jest to minimum w przypadku stosowania intensywniejszych form insulinoterapii) wyniesie ok. 50 z?, a w przypadku chorych przyjmuj?cych insulin? 4-5 razy dziennie lub stosuj?cych osobiste pompy insulinowe – do ok. 100 z? miesi?cznie. Nowa ustawa zmienia tak?e dost?pno?? chorych do sprz?tu stosowanego w insulinoterapii, jak np. wstrzykiwacze i nak?uwacze. Wed?ug art. 49 ust. 3 nie b?dzie mo?liwe stosowania jakichkolwiek darowizn dla chorych, a wi?c pacjenci nie b?d? mogli otrzymywa? bezp?atnie wstrzykiwaczy do insuliny lub glukometrów."

Stanowisko ko?czy si? apelem do MZ - "Pozostawienie planowanego stanu prawnego bez zmian spowoduje, ?e w 2012 roku cukrzyca stanie si? najwi?kszym problemem ca?ego systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, a za rozwi?zanie naros?ych w wyniku nowej ustawy problemów bardzo wysok? cen? zap?aci nie tylko bud?etu NFZ, ale przede wszystkim nasi pacjenci – pogorszeniem swojego stanu zdrowia"


Pe?ny tekst stanowiska PTD - Stanowisko Zarz?du G?ównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie prawdziwych kosztów nowej ustawy refundacyjnej
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,758 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!