29 November 2021 10:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROTEST RODZICÓW
Do protestów w sprawie nowej ustawy refundacyjnej, oprócz dzia?a? organizacji spontanicznie do??czaj? si? równie? sami rodzice. Oto fragment listu jaki dotar? do Biura Towarzystwa:

"Drodzy Rodzice APELUJEMY aby?cie do??czyli do nas i prosimy o wsparcie w s?usznej sprawie. Je?li SAMI nie we?miemy sprawy w swoj? r?ce NIKT nam nie pomo?e. Jest spraw? oczywist?, ?e w tym kraju " zarabia si? na nieszcz?sciu chorych ", a chorzy i tak musz? leczy?... Pytanie dlaczego za tak? cen? ?"


Jestem g??boko przekonana, o jednomy?lno?ci w kwestii, ?e planowane zmiany w ustawie refundacyjnej dotycz?cej zniesienia rycza?tu na paski do pomiaru cukru, s? krzywdz?ce dla wszystkich choruj?cych na cukrzyc? w Polsce.

Dro?sze paski NAWET do 20 z? za opakowanie spowoduje, ?e zaczniemy ponosi? coraz to wi?ksze koszty ( a przecie? ju? i tak s? bardzo wysokie ) na leczenie naszych dzieci.
W najgorszym przypadku dojdzie do sytuacji, w której b?dziemy si? zastanawia? czy si?gn?? po kolejny pasek, a przecie? trzeba oznacza? - wed?ug potrzeb ( nawet do 15 stu pomiarów w ci?gu doby )- poziom cukru we krwi i to jest sprawa oczywista i niepodwa?alna.
Obecny rycza?t 3,20 od stycznia do 20 z? za opakowanie.

Poniewa? nie zgadzamy si? na te zmiany, wys?a?y?my list do Pana Prezydenta RP i najwa?niejszych w?adz w naszym kraju, z naszym stanowiskiem i poinformowa?y?my, ?e planujemy protest, który si? odb?dzie 13 listopada 2011 w Krakowie na III Marszu Diabetyków z Przyjació?mi 2011.

My tam b?dziemy z transparentami i liczmy na Was.
Przywie?cie ze sob? przygotowane banery z has?ami :
ZDROWE DZIECI = ZDROWY NARÓD
"NIE" - REFUNDACJI
NASZE DZIECI CHC? ?Y? GODNIE !
NIE ODBIERAJCIE NASZYM DZIECIOM SZANSY NA ZDROWIE
WYJAZD TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I M?ODZIE?Y Z CUKRZYC? DO KRAKOWA:

Zbiórka w niedziel? 13 listopada o godzinie 7.15, w Gliwicach, przy DWORCU PKP

Wyjazd autobusu o godzinie 7.30


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,475 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!