01 December 2021 17:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
?WIATOWY DZIE? WALKI Z CUKRZYC?
14 listopada obchodzimy ?wiatowy Dzie? Walki z Cukrzyc?, ustanowiony w 1991 roku przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia. Tematem przewodnim Dnia na lata 2009-2013 jest „Edukacja i prewencja w cukrzycy”. Tegorocznym obchodom towarzyszy has?o "Przeciwdzia?aj cukrzycy. Teraz".

Celem Dnia jest upowszechnianie wiedzy o cukrzycy, okre?lanej mianem "choroby zachodniej cywilizacji". Cukrzyc? powoduj? zaburzenia w wydzielaniu insuliny, hormonu pobudzaj?cego komórki do wch?aniania i przetwarzania cukru. Niedobór insuliny prowadzi do zbyt du?ej ilo?ci cukru we krwi, a to wywo?uje mi?dzy innymi: wzmo?one pragnienie, zmniejszenie masy cia?a, ogólne os?abienie.

Na ?wiecie ?yje 285 milionów chorych na cukrzyc?. Zdaniem ekspertów, w 2030 roku ich liczba mo?e przekroczy? 435 milionów.

Wed?ug najnowszych danych, na cukrzyc? choruje 5 procent doros?ych Polaków. Jeszcze 10 lat temu chorych na cukrzyc? mi?dzy 8. a 69. rokiem ?ycia by?o 4 procent. Obecnie liczba wszystkich osób chorych na cukrzyc? w Polsce si?ga 2 i pó? miliona.

Na nowej li?cie leków refundowanych, która ma wej?? w ?ycie 16 listopada, nie ma insulin d?ugodzia?aj?cych. Wcze?niej przedstawiciele resortu zdrowia zapowiadali, ?e insuliny te b?d? refundowane - tak jak to si? dzieje w innych krajach. Od nowego roku ma zosta? zniesiony rycza?t na paski do glukometrów - to nieweso?a przysz?o?? diabetyków w Polsce.

?wiatowy Dzie? Walki z Cukrzyc? przypada w rocznic? - w tym roku 120. - urodzin Fredericka Bantinga w 1891 roku, który wraz Charles’em Bestem, jako pierwszy zastosowa? insulinoterapi? w leczeniu cukrzycy.

Wzmianki o cukrzycy pojawi?y si? ju? w 1550 roku przed nasz? er? na hieroglifach egipskich. Opisywa?y one objawy cukrzycy typu drugiego. Pierwszy profesjonalny opis tej jednostki chorobowej przypisuje si? greckiemu medykowi Arteusowi z Kapadocji, który zmar? w 30 roku naszej ery.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,257 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!