22 Października 2020 09:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
WYJA?NIENIA DLA KOMISJI EKONOMICZNEJ
Kontynuuj?c działania w sprawie ograniczeń dla diabetyków, które wprowadza nowa ustawa refundacyjna Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? przekazało do Ministerstwa Zdrowia uwagi maj?ce wpłyn?ć na postępowanie Komisji Ekonomicznej.

Szanowny Pan

Artur Fałek
Dyrektor Departamentu
Polityki Lekowej i Farmacji
Przewodnicz?cy Komisji Ekonomicznej
Ministerstwa Zdrowia
Warszawa


W zwi?zku z pracami Komisji Ekonomicznej i wej?ciem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku „Ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.” w imieniu ?rodowiska dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę oraz ich opiekunów przekazujemy następuj?ce informacje:

Z uwagi na typ cukrzycy istnieje zdecydowane zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na paski do glukometrów. W typie 1 cukrzycy, na który choruj? prawie wył?cznie dzieci i młodzież a także młodzi doro?li stosowana może być wył?cznie insulinoterapia, przy pomocy penów lub pompy insulinowej. W zwi?zku z tym w zależno?ci od intensywno?ci insulinoterapii zwiększa się zapotrzebowanie na oznaczanie poziomów cukru we krwi i wynosi zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego od 6 do 12 pomiarów na dobę - (Stanowisko Zarz?du Głównego PTD w sprawie prawdziwych kosztów nowej ustawy refundacyjnej z dnia 23 paĽdziernika 2011 oraz Diabetologia Praktyczna 2011, tom 12, supl. A,)

Ponadto ze względu na choroby współistniej?ce czy takie stany organizmu jak infekcja czy nieżyt żoł?dka, ilo?ć pomiarów może się jeszcze zwiększać, nawet do 20.Podwyższenie odpłatno?ci, ponad ryczałtow?, spowoduje poważne ograniczenie ilo?ci pomiarów i w efekcie obniżenie jako?ci leczenia.

Działania Ministerstwa Zdrowia zmierzaj?ce do zwiększania odpłatno?ci za paski testowe do glukometrów wydaj? się zupełnie niezrozumiałe w sytuacji gdy od nowego roku będzie rozszerzona refundacja leczenia pomp? insulinow? do 26 roku życia. W tej formie leczenia ilo?ć pomiarów ma ogromny wpływ na jako?ć stosowanej terapii. Nie można pozwolić na to, aby wydawane z jednej strony ?rodki publiczne na nowoczesny sposób terapii były z drugiej strony marnowane poprzez ograniczenie dostępu do wła?ciwego jej wykorzystania.

W cukrzycy typu 2 przebieg choroby nie wymaga aż tak wielu pomiarów poziomów cukru we krwi i waha się od 1 do 4.

Mam nadzieję, że przekazane informacje będ? przydatne w procesie decyzyjnym w zwi?zku wprowadzaniem nowych przepisów Ustawy. Wzięcie ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w wyżej wymienionych kwestiach jest niezmiernie ważna i zdecydowanie ułatwi życie wielu młodym Polakom i ich opiekunom, którzy na co dzień zmagaj? się z trudami jakie przynosi im cukrzyca.Z poważaniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,709 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!