01 December 2021 16:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZAMIESZANIE JAKIEGO NIE BY?O
Od nowego roku ma wej?? w ?ycie nowa ustawa refundacyjna, wprowadzaj?ca m. in. zwi?kszon? odp?atno?? za paski do glukometrów i brak promocji. Ale czy na pewno tak si? stanie? Ogromne zamieszanie w Ministerstwie, przeci?gaj?ce si? negocjacje, protesty organizacji pacjentów - w tym Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? i samych chorych - akcja "Cukrzycy walczymy o swoje.". Protestuj? lekarze - pisma PTD i OZZL i farmaceutci Jaka sytuacja czeka nas po 1 stycznia? To wielka niewiadoma. Po kieszeni dostan? wszyscy - twierdz? przeciwnicy nowych rozwi?za?. A MZ twierdzi, ?e pacjent tylko zyska.

Im bli?ej wej?cia w ?ycie ustawy refundacyjnej, tym wi?ksze oczekiwanie na to, co b?dzie. Póki co przedstawiciele firm farmaceutycznych informuj? o maratonach negocjacyjnych, trwaj?cych kilkana?cie godzin na dob?, z krótkimi przerwami.

Jak podaje TVN24 s? i tacy farmaceuci, którzy uwa?aj?, ?e nowe rozwi?zania ukróc? patologie na rynku leków.

Symbolem patologii, z któr? chce walczy? ministerstwo sta?y si? leki za tzw. grosz. Mechanizm jest prosty. Jedna apteka w mie?cie dostaje du?y rabat w hurtowni na lek X, który jest refundowany przez NFZ. Sprzedaje go, na przyk?ad za grosz g?ównie po to, ?eby zdobywa? nowych klientów. A cz??? pieni?dzy za lek X odzyskuje z bud?etu pa?stwa, bo wyst?puje o refundacj?. P?acimy wi?c za to my wszyscy.

Cz??? ekspertów twierdzi, ?e narzucanie sprzedawcom mar? i cen to pomys? rodem z poprzedniej epoki i jest to niezgodne z konstytucj?. - To jest ustawa, której by si? mo?na by?o spodziewa? w ostatnich latach PRL-u - twierdzi w TVN24 prof. Micha? Kulesza.

Do tego dochodzi jeszcze obowi?zek sprawdzania przez lekarzy i farmaceutów czy pacjentowi nale?y si? refundacja. Je?li nowe przepisy nie zostan? wycofane lekarze gro?? protestem. Nie b?d? sprawdzali czy pacjent jest ubezpieczony, tylko postawi? na recepcie piecz?tk? "Refundacja leku do decyzji NFZ".

Co czeka nas po 1 stycznia a? strach pomy?le?. Wyg?ada na to, ?e jedynym rozs?dnym wyj?ciem jest wydanie decyzji o wyd?u?eniu czasu od którego ustawa ma zacz?? obowiazywa?.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,164 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!