29 November 2021 19:39
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MINISTER AR?UKOWICZ: PACJENCI B?D? BEZPIECZNI
Minister zdrowia Bartosz Ar?ukowicz powiedzia? podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, ?e jego resort jest zdeterminowany w sprawie wprowadzenia w ?ycie ustawy refundacyjnej. Zaznaczy? jednak, ?e pacjenci nie powinni czu? si? zagro?eni.

Podkre?li?, ?e ustawa refundacyjna precyzyjniej ni? do tej pory okre?la stopie? refundacji, który dotyczy 218 leków. Pozosta?e ponad 3 tys. specyfików jest finansowanych na sta?ym poziomie.
- Zrobi? wszystko, aby lekarz przede wszystkim zajmowa? si? leczeniem, a aptekarz wydawaniem recept - mówi? minister. Doda?, ?e Ministerstwo Zdrowia ma gotowy projekt ustawy, który wprowadzi centralny wykaz ubezpieczonych, co ma u?atwi? prac? lekarzom.

Ar?ukowicz zaznaczy?, ?e zamierza wprowadzi? dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, stworzy? konkurencj? dla NFZ oraz kontynuowa? przekszta?cenia szpitali.

Minister zdrowia chce tak?e doprowadzi? do standaryzacji ?wiadcze? medycznych: chodzi, o jasno okre?lone kompetencje i system kontroli. Opieka zdrowotna mia?aby by? koordynowana poprzez wspó?prac? lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty i szpitala.

- Chcia?bym, aby?my premiowali tych, którzy potrafi? ze sob? wspó?pracowa? i tworz? system, w którym pacjent czuje si? bezpieczny - powiedzia? minister zdrowia. Doda?, ?e w?ród jego priorytetów znalaz?y si? tak?e sprawy piel?gniarek i po?o?nych.

Tymczasem list otwarty do Premiera Donalda Tuska napisali lekarze: "Zwracamy si? do Pana z apelem aby osobi?cie zaj?? si? Pan spraw? przepisów o wypisywaniu recept na leki refundowane -Jednocze?nie ostrzegaj?c przed brakiem recept refundowanych od 1 stycznia.

Ministerstwo zapewnia, ?e po 1 stycznia nikt nie zostanie bez leków refundowanych. Tymczasem z wylicze? firm? IMS Health dotycz?cej wp?ywu nowych list refundacyjnych z listopada i grudnia 2011 roku na odp?atno?? pacjentów i koszty NFZ, zmiany cen oraz du?e zmiany limitów zwi?ksz? poziom odp?atno?ci pacjentów o kwot? 421 mln z?.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,761 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!