04 December 2021 03:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MZ: INSULINA TANIEJE, PASKI DRO?EJ? OD NOWEGO ROKU
Od nowego roku, po wej?ciu w ?ycie ustawy refundacyjnej, pacjenci zap?ac? za insulin? mniej ni? obecnie - zapewni? w Sejmie wiceminister zdrowia Jakub Szulc. W nast?puj?cy sposób wyra?i? si? o paskach: Paski nie polepszaj? poziomu ?ycia pacjentów, a tylko pozwalaj? stwierdzi?, czy poziom cukru spad?, czy wzrós?. Mo?e to budzi? niepokój, czy przy takim poziomie zu?ycia pasków nie dochodzi do nadu?y?. St?d decyzja, by zamiast rycza?tu wprowadzi? 30 proc. dop?aty - powiedzia? Szulc. Pacjenci zap?ac? za paski od 11,3 z? do 14 z?.

Wiceminister odpowiada? na pytania Tadeusza Tomaszewskiego i Marka Balta (SLD) w sprawie refundacji leków dla osób chorych na cukrzyc?.

Wiceminister poinformowa?, ?e obecnie za najta?sz? dost?pn? na rynku insulin? pacjenci p?ac? 10 z? (jest to dop?ata pacjenta, w sumie koszt leku to 110 z?); od 1 stycznia preparat ten b?dzie sprzedawany po cenie rycza?tu - 3,2 z?. Do ceny najpopularniejszej insuliny, której w Polsce zu?ywa si? najwi?cej, pacjenci dop?acaj? ok. 25 z?; po nowym roku dop?ata wyniesie ok. 15 z?.

Szulc podkre?li?, ?e b?dzie to skutkiem wej?cia w ?ycie ustawy refundacyjnej i negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi, które resort zdrowia zamkn?? kilka dni temu.

Doda?, ?e dzi?ki temu ceny leków spadn? mniej wi?cej o 10 proc. Szulc pytany by? tak?e o ceny pasków do pomiaru cukru. Przyzna?, ?e w tym przypadku ceny wzrosn? - dzi? najta?sze paski dost?pne s? na rycza?t, czyli po 3,2 z?, za dro?sze zap?aci? trzeba do 20 z? za opakowanie (w najcz??ciej spotykanych na rynku jest 50-100 sztuk). Po wej?ciu w ?ycie ustawy refundacyjnej pacjenci zap?ac? za paski od 11,3 z? do 14 z?.

Wiceminister wyja?ni?, ?e obecnie refundacja pasków jest bardziej kosztowna ni? refundacja insulin. - Rocznie na insulin? wydajemy 560 mln z?, za? na refundacj? pasków - 600 mln z?. A trzeba zauwa?y?, ?e paski nie polepszaj? poziomu ?ycia pacjentów, a tylko pozwalaj? stwierdzi?, czy poziom cukru spad?, czy wzrós?. Mo?e to budzi? niepokój, czy przy takim poziomie zu?ycia pasków nie dochodzi do nadu?y?. St?d decyzja, by zamiast rycza?tu wprowadzi? 30 proc. dop?aty - powiedzia? Szulc.

Zapraszamy do komentarzy...
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,764 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!