20 Października 2020 19:41
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
PROTEST W SPRAWIE LISTY
Do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza trafił dzi? oficjalny protest w sprawie opublikowania listy refundacyjnej.


Szanowny Pan

Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
Warszawa


W odpowiedzi na opublikowanie w dniu 23 grudnia 2011 wykazu leków refundowanych, który zacznie obowi?zywać od 1 stycznia 2012 roku w imieniu ?rodowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę oraz ich opiekunów wyrażamy zdecydowany sprzeciw w zwi?zku z zawartymi w nim zapisami.

Nowy wykaz leków refundowanych przynosi dla chorych na cukrzycę i ich otoczenia katastrofalne w skutkach uregulowania. Dla wielu polskich diabetyków, a szczególno?ci najmłodszych – dzieci i młodzieży jest to skandaliczna decyzja, która odbije się na zdecydowanym pogorszeniu jako?ci leczenia a w efekcie stanu zdrowia najmłodszych i najbardziej bezbronnych pacjentów, którzy nie s? winni tego, że dotknęła ich uci?żliwa choroba jak? niew?tpliwie jest cukrzyca.

?rodowisko polskich diabetyków nie może stać obojętnie wobec kłamliwych informacji, jakie s? przekazywane opinii publicznej, jakoby na ostatnich zmianach listy leków refundowanych, zyskiwali pacjenci z cukrzyc?. Jak takie wypowiedzi maj? się do faktów, że odpłatno?ć za paski testowe do glukometrów wzrosła o 500 procent!!! Jednocze?nie na nowej li?cie ograniczono dostęp tylko do wybranych rodzajów pasków. Na dodatek za nowoczesne insuliny, z których korzystaj? chorzy na cukrzycę typu 1, na któr? choruj? prawie wył?cznie dzieci i młodzież ich rodzice zapłac? ponad trzykrotnie więcej? Co w sytuacji, kiedy w rodzinie choruje więcej niż jedno dziecko?

Niewiarygodn? i absolutnie nieuczciw? postaw? jest w tej sytuacji insynuowanie, że pacjenci z cukrzyc? nadużywaj? samokontroli, zużywaj?c zbyt wiele pasków testowych. Takie stwierdzenia pokazuj?, iż ?wiadomo?ć sposobów leczenia cukrzycy w?ród osób decyduj?cych o jej finansowaniu jest poniżej wszelkich standardów! Nie tylko europejskich.

Jak działania Ministerstwa Zdrowia zmierzaj?ce do zwiększania odpłatno?ci za paski testowe do glukometrów oraz za nowoczesne insuliny, tzw. szybko działaj?ce analogi, maj? się do jednoczesnego rozszerzania do 26 roku życia finansowania ze ?rodków publicznych nowoczesnych form terapii cukrzycy przy pomocy pomp insulinowych, w których wielokrotne, (co najmniej 7-8 razy na dobę) pomiary poziomu cukru we krwi stanowi? absolutn? konieczno?ć, i s? podstaw? do podawania odpowiednich dawek wspomnianych nowoczesnych insulin?

Nie można pozwolić na to, aby wydawane z jednej strony ?rodki publiczne na nowoczesny sposób terapii były z drugiej strony marnowane poprzez ograniczenie dostępu do wła?ciwego jej wykorzystania. Nie wspominaj?c już o dostępie, na równych zasadach do terapii analogami długo działaj?cych insulin, które pomimo zapewnień nie trafiły na listy refundacyjne od ponad 8 lat!

Jako ?rodowisko polskich diabetyków nie możemy w żaden sposób zaakceptować sytuacji, że oszczędno?ci w wydatkach publicznych maj? odbywać się kosztem zdrowia młodych polskich pokoleń! Tłumaczenia podejmowania skandalicznych decyzji z uwagi na względy budżetowe nie przemawiaj?, bo cukrzyca to choroba wielowymiarowa, postępuj?ca. Koszty powikłań mog? wielokrotnie przekroczyć fałszywe oszczędno?ci Ministerstwa Zdrowia. Niech o tym co jest najlepsze dla pacjenta decyduje lekarz w gabinecie a nie suchy zapis na kartce papieru. Czy to zbyt duże wymagania?

Je?li Polska aspiruje do miana kraju, lidera nowoczesnej Europy, to powinna dbać o swoich obywateli tak jak robi? to inne państwa. Polskie dzieci i młodzież chora na cukrzycę oraz doro?li diabetycy, a jest ich ponad 2 miliony musz? wiedzieć, że mog? leczyć się tak samo jak pacjenci z innych krajów w Unii Europejskiej. Takie działania, jak wprowadzenie nowej listy leków refundowanych powoduj?, że Polska w większo?ci zestawień na temat poziomu leczenia cukrzycy zajmuje miejsce nieprzystaj?ce do prawie 40 milionowego państwa w ?rodku Europy.

I na koniec do wielu postawionych powyżej pytań dokładam jeszcze jedno. Jak po wprowadzeniu nowych przepisów od 1 stycznia ma przeżyć samotna matka, której w przeci?gu ostatniego roku zachorowała na cukrzycę dwójka dzieci, a jej dochody stanowi? minimaln? płacę krajow??
Z poważaniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,316 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!