29 November 2021 10:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CENA CUKRZYCY
O problemach diabetyków, nowych cenach, wi?kszych wydatkach i nieciekawej sytuacji pisze na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Judyta Wato?a w artykule "Nowa cena cukrzycy". Oto jego fragmenty:

"Chorzy na cukrzyc? za?amani zmianami na li?cie leków refundowanych. Koszty leczenia dzieci mog? wzrosn?? nawet o 500 z? miesi?cznie! Pacjenci i lekarze apeluj? do premiera o zmiany na li?cie"

Anna Socha ma trójk? dzieci, w tym dwie córki chore na cukrzyc? - 12-letni? Hani? i 6-letni? Marysi?. - Zmiany b?d? nas kosztowa?y w sumie jakie? tysi?c z?otych na miesi?c. Nie wiem, sk?d je wezm? - mówi Socha.

Jak to mo?liwe? Otó? Ministerstwo Zdrowia wprowadzi?o op?aty za paski do glukometrów - urz?dze? mierz?cych poziom cukru. Do tej pory by?y na rycza?t, czyli za 3,2 z?, teraz b?d? kosztowa? przynajmniej 12 z? za opakowanie. Ale najpopularniejsze testy w ogóle wypad?y z listy. To oznacza, ?e trzeba za nie p?aci? 48 z? albo zmieni? glukometr, czyli znów wyda? pieni?dze.

Zaskoczeniem s? te? nowe ceny stosowanych u dzieci tzw. szybko dzia?aj?cych analogów insuliny.

Mierzenie cukru jest wa?ne, bo jego wahania prowadz? do powik?a? - uszkadza si? wzrok czy nerki. A za niski poziom cukru to uszkodzenia uk?adu nerwowego, w skrajnych wypadkach ?pi?czka cukrzycowa. Dlatego zdaniem lekarzy cz?sta kontrola to podstawowy element leczenia. Szczególnie u chorych z cukrzyc? typu 1. Jest ich w Polsce 100 tys.; jedna pi?ta to dzieci.

Hania Socha musi mierzy? cukier jeszcze cz??ciej ni? kiedy?, bo dorasta i jej organizm zu?ywa wi?cej glukozy. Potrzebuje w miesi?cu pi?ciu--sze?ciu opakowa? pasków. Korzysta te? z szybko dzia?aj?cych analogów insuliny, które dzi?ki zni?kom dawanym przez hurtownie i apteki kosztowa?y 13 z?. Ale od 1 stycznia wszelkie promocje czy rabaty s? zabronione. Ka?da apteka ma ceny urz?dowe. Analogi b?d? wi?c kosztowa? 40-43 z?.

Ministerstwo samo rozda?o dzieciom i kobietom w ci??y ok. 10 tys. pomp insulinowych, t?umacz?c, ?e s? lepsze dla zdrowia. Ale teraz koszty u?ywania pompy wzrosn? co najmniej dwukrotnie - z powodu nowych cen analogów i pasków wspó?pracuj?cych z glukometrami.

- Piszemy do ministra i premiera. Nie mo?emy zaakceptowa? tego, ?eby oszcz?dno?ci na refundacj? odbywa?y si? kosztem naszych dzieci - mówi Mariusz Masiarek, szef Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Wszystkich pacjentów, którzy za?ywaj? insulin? i mierz? sobie poziom cukru, jest pó? miliona. Protestuje wi?c te? Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Wczoraj napisa?o do ministra zdrowia. - Pacjenci zaczn? oszcz?dza? i b?dzie wi?cej powik?a?. Za ich leczenie te? zap?aci NFZ - uwa?a prof. Leszek Czupryniak, szef PTD.

Artur Fa?ek, dyrektor departamentu polityki lekowej w resorcie zdrowia, nie widzi problemu. - Paski, które wesz?y na list? refundacyjn?, daj? bardziej precyzyjny odczyt. Chorzy na tym skorzystaj?. Nie ma te? problemu z analogami szybko dzia?aj?cymi - producenci sprzedaj? je obecnie po ni?szej cenie ni? poprzednio.

Ale t? zni?k? - wynegocjowan? przez ministerstwo z producentem - odczuje tylko NFZ. Dla chorych - bez rabatu w aptece - b?dzie dro?ej.autor: Judyta Wato?a, ?ród?o Gazeta Wyborcza
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,536 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!