25 Listopada 2020 10:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
LEKI INKRETYNOWE - CO TO JEST?
Leki inkretynowe to preparaty wpływaj?ce na regulację poziomu i dzialania hormonów inkretynowych. Hormony inkretynowe wydzielane s? głównie przez komórki L i K nabłonka przewodu pokarmowego.

Do najważniejszych hormonów inkretynowych, wpływaj?cych na regulację homeostazy glukozy zalicza się GLP-1 (glukagonopodobny peptyd-1) oraz GIP (glukozozależny peptyd insulinotropowy). Hormony te wpływaj?, między innymi, na sekrecję insuliny i glukagonu, a także na wiele innych procesów metabolicznych. Odgrywaj? ważn? rolę w metabolizmie glukozy. Już od lat 60-tych ubiegłego stulecia podejmowane s? badania zmierzaj?ce do ustalenia funkcji hormonów inkretynowych, a także możliwo?ci ich zastosowania w leczeniu cukrzycy. Dotychczasowe badania dotycz? głównie cukrzycy typu 2, ale podejmowane s? też próby zastosowania leków z tej grupy w terapii cukrzycy typu 1 jako leczenia wspomagaj?cego terapię insulinow?.

Obecnie stosowane s? dwie grupy leków inkretynowych:

- analogi GLP-1 oraz agoni?ci receptora GLP-1 (GLP-1R) oraz
- inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4).


Analogi GLP-1 stymuluj? sekrecję insuliny pod wpływem glukozy, hamuj? sekrecję glukagonu, zwiększaj? wychwyt glukozy przez komórki. Poprzez działanie protekcyjne
na komórki β wysp Langerhansa podtrzymuj? ich czynno?ć oraz poprawiaj? insulinowrażliwo?ć. Zwalniaj?c opróżnianie żoł?dka i hamuj?c łaknienie zmniejszaj? ilo?ć przyjmowanego pokarmu powoduj? obniżanie masy ciała. Uważa się także, że zmniejszaj? ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.

Drug? grup? leków s? inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4) powoduj?ce wzrost
stężenia endogennych hormonów inkretynowych poprzez zahamowanie ich proteolizy.
Obie grupy leków mog? być stosowane w monoterapii jak i w skojarzeniu z większo?ci? dotychczas stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 preparatów.

Badania wykazały, że leki inkretynowe obniżaj? glikemię, zarówno na czczo jak i poposiłkow?, a także obniżaj? poziom HbA1c.

Dodatkow? korzy?ci? wynikaj?c? ze stosowania leków inkretynowych jest fakt, że nie powoduj? one przyrostu masy ciała, a niektóre z nich wpływaj? wyraĽnie na jej obniżenie. Dla pacjentów z cukrzyc? typu 2 ma to istotne znaczenie, bowiem większo?ć z nich ma nadwagę, a najczę?ciej otyło?ć i to znacznego stopnia. Obecnie leki te s? one zalecane jako leki II rzut

W Polsce na przeszkodzie ich szerszego zastosowania stoi wysoka cena i brak refundacji.

Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Wybrane pozycje pi?miennictwa

Kluz J., Adamiec R. Nowe perspektywy terapii chorych na cukrzycę typu 2 oparte na glukagonopodobnym peptydzie 1 (GLP-1) i żoł?dkowym peptydzie hamuj?cym (GIP). Postepy Hig Med Dosw. (online), 2006; 60: 15-23.
Krzętowski A. Długo działaj?ce analogi GLP-1 – aktualny stan badań. Diabetologia na co dzień. 2010;3:45.
Matyaszczyk M. , Gawry? J., Bana? I., Jaczewska-Matyjaszczyk J. Leki inkretynowe – nowe horyzonty w terapii cukrzycy typu 2. Geriatria 2010; 4: 209-213.
Mundahar S., Henry RR. Incretin therapies : effects beyond glycemic control. Am J Med. 2009;122:52-56.
Otto-Buczkowska E. Mechanizmy kontroli metabolicznej homeostazy organizmu. [w] Cukrzyca patogeneza, diagnostyka, leczenie. Otto-Buczkowska E. (red.) Borgis, Warszawa 2005:9-82.
Otto-Buczkowska E. Czynno?ć endokrynna osi jelitowo-trzustkowej – sekrecja i działanie hormonow oraz wpływ na procesy metaboliczne. [w] Endokrynologia wieku rozwojowego – co nowego? Otto-Buczkowska E. (red.) Cornetis, Wrocław 2008:136-150.
Stephens JW. Rola układu inkretynowego w leczeniu cukrzycy typu 2. Medycyna po Dyplomie 2011;20(4):28-32.
Tatoń J. Zastosowanie sitagliptyny w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2 – rekomendacje praktyczne oparte na patofizjologii i zasadach EBM. Medycyna Metaboliczna 2011;15(1):48-56.


---------------------------------------------------------
15 lat działalno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIEŁKĘ! - ZOBACZ JAK TO ZROBIĆ?

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,968,427 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!