04 December 2021 03:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JAK SOBIE RADZI? - INSULINY - PASKI - GLUKOMETRY
Nowe ceny, ró?ne poziomy refundacji s?owem chaos. Jak sobie z tym poradzi?? Kiedy mog? liczy? na refundacj?? Czy rycza?t czy odp?aton?? 30 %? Czego musz? oczekiwa? od lekarza przy wypisaniu recepty? Co zrobi? w aptece gdy nie chca nam sprzeda? leku w cenie refundacji? Czy musz? kupi? nowy glukometr? - Oto nasz poradnik! Przeczytaj egzekwuj swoje prawa!


GLUKOMETRY

Nie trzeba kupowa? nowego glukometru, je?li nie mamy takiego, którego paski s? refundowane. Dostaniesz go bezp?atnie w poradni lub w aptece. Ministerstwo Zdrowia wyda?o w tej sprawie Stanowisko - zobacz

PASKI DO GLUKOMETRÓW

Jakie paski z listy refundowanej pasuj? do jakiego glukometru? Ile za to zap?aci pacjent z cukrzyca typu 1 a ile typu 2? Kiedy za??da? rycza?tu a kiedy musi wystarczy? nam odp?atno?? 30 procentowa?

Oto kilka wskazówek:

1. Wysoko?? odp?atno?ci podaje na recepcie lekarz. Od niego musimy oczekiwa? wpisania literki "P" czyli zaznaczenia choroby przewlek?ej jak? jest cukrzyca i wpisania poziomu odp?atno?ci "R" rycza?t lub "30 %"

2. W aptece na podstawie tak wypisanej recepty musz? nam wyda? lek wed?ug stawek z listy refundacyjnej.

3. Je?li lekarz lu farmaceuta nie wywi??e si? ze swoich obowi?zków - nie rezygnuj!  Poinformuj tak?e odpowiednie instytucje - zobacz - NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta

WA?NE!

Op?ata "R", czyli rycza?t dotyczy:

pacjentów z cukrzyc? typu 1, w pozosta?ych typach cukrzycy dla chorych przyjmuj?cych insulin? co najmniej 3 razy dziennie, pacjentów stosuj?cych terapi? pomp? insulinow? oraz kobiet w ci??y

Pozostali pacjenci z cukrzyc? - "30 %"

Z listy wypad?y paski popularnych glukometrów. Ich u?ytkownicy maja obecnie dwa wyj?cia:

1. Korzyta? dalej z glukometrów posiadanych p?ac?c 100 % ceny

2. Zaopatrzy? si? w glukometr dystrybutora, którego paski znalaz?y si? na li?cie refundacyjnej i korzysta? z refundacji.

Dystrybutorzy, których paski nie znalaz?y si? na li?cie opublikowali specjalne o?wiadczenia. - Zobacz komunikaty ROCHE i ABBOTT

Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowelizacj? listy co dwa miesi?ce. Nie jest wykluczone, ?e na kolejnej li?cie paski tych firm si? znajd?.

OTO CENY, NAZWY GLUKOMETRÓW I DYSTRYBUTORZYINSULINY

Oto kilka wskazówek:

1. W przypadku insulin nie ma zró?nicowania odp?atno?ci ze wzgl?du na typ cukrzycy. Wszyscy chorzy na cukrzyc? je?li zostanie im przepisana insulina z listy refundacyjnej zap?ac? tak jak pokazuje tabelka. Tyle samo w ka?dej aptece.

2. Je?li insulina nie znalaz?a si? na li?cie, a zosta?a przepisana pacjent zaplaci 100 % ceny.

WA?NE!

3. Wysoko?? odp?atno?ci podaje na recepcie lekarz. Od niego musimy oczekiwa? wpisania literki "P" czyli zaznaczenia choroby przewlek?ej jak? jest cukrzyca i wpisania poziomu odp?atno?ci "R" rycza?t lub "30 %"

4. W aptece na podstawie tak wypisanej recepty musz? nam wyda? lek wed?ug stawek z listy refundacyjnej.

5. Je?li lekarz lu farmaceuta nie wywi??e si? ze swoich obowi?zków - nie rezygnuj!  Poinformuj tak?e odpowiednie instytucje - zobacz - NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowelizacj? listy co dwa miesi?ce. Nie jest wykluczone, ?e na kolejnej li?cie ceny insulin, szczególnie tych najdro?szych, mog? ulec zmianie.

Oto ceny insulin:

---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,767 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!