01 December 2021 17:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACJE D?WIRZYNO 2012 - WA?NE UZUPE?NIENIE!
Pozosta?y ostanie miejsca w najstarszych grupach na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do D?wirzyna. Wakacyjny wyjazd odb?dzie si? w terminie 29 lipca - 12 sierpnia 2012. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, edukacji i niespodzianek. Serdecznie zapraszamy! Wszystkich ju? zapisanych prosimy o pilny kontakt z Biurem Towarzystwa!

Podczas Turnusu odb?d? sie zaj?cia z aktywno?ci fizycznej prowadzone przez fizjoterapeut? z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - Marcina Siekor?.

Jednoczesnie zostanie przeprowadzona ocena aktywno?ci fizycznej z wykorzystaniem popularnych urz?dze? rejestruj?cych liczb? wykonanych kroków i spalonych kalorii(Caltrac, Actigraph) i porównana z diet?, warto?ciami glikemii i dawkami insuliny. Monitorowanie aktywno?ci fizycznej umo?liwi dostosowanie intensywno?ci ?wicze? do mo?liwo?ci wysi?kowych dziecka.

W zwi?zku z powy?szym uprzejmie prosimy o zapoznanie si? z informacj? o przebiegu programu i wyra?enie zgody na udzia? dziecka w przeprowadzanych badaniach.

POBIERZ, PRZECZYTAJ, WYDRUKUJ I PRZESLIJ!


ZGODA NA BADANIA format DOC

ZGODA NA BADANIA format PDF

Wype?nion? zgod? prosimy o dostarczenie do Biura Towarzystwa - mailem, faxem lub poczt?.

Turnus odb?dzie si? w DW PRZODOWNIK, O?rodka wypoczynkowego ANIA w D?wirzynie - ANIA D?WIRZYNO
W o?rodku w tym roku wiele zmian. M.in. remont i nowy wystrój ?azienek, wypo?yczalnia rowerów,
sala zabaw dla dzieci, sauna, si?ownia, sala do gimnastyki korekcyjnej, plac zabaw dla dzieci, gara?e po wcze?niejszej rezerwacji

I. TURNUS Z OPIEK? GRUPOW?

Odp?atno?? za turnus dla jednego uczestnika zosta?a ustalona w wysoko?ci:

Dzieci i m?odzie? z cukrzyc? 1 400 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

II. TURNUS Z OPIEK? INDYWIDUALN?

Odp?atno?? za turnus dla uczestników zosta?a ustalona w wysoko?ci:

Dzieci z cukrzyc? do lat 12 1 400 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON


Pozosta?e osoby 1 500 z?.

Koszt transportu poci?giem wynosi dodatkowo 50 z?. od osoby


WA?NE!!!

Dofinansowanie z PFRON wynosi:
- dla dziecka od 800 do 900 z?
- dla opiekuna od 400 do 500 z?

ABY WZI?? UDZIA? W TURNUSIE NALE?Y W PIERWSZEJ KOLEJNO?CI SKONTAKTOWA? SI? Z BIUREM TOWARZYSTWA I ZAPISA? SI? NA LIST?. OSOBY KTÓRE PRZE?LA DOKUMENTY BEZ ZAPISANIA NA LIST? MOG? BY? WPISANE NA LIST? REZERWOW?


Pobierz niezb?dne dokumenty:

Turnus z opiek? grupow? - Pobierz UMOW?

Turnus z opiek? indywidualn? - Pobierz UMOW?WNIOSKI:

Pobierz WNIOSEK LEKARSKI

Pobierz WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PFRON


Zobacz jak by?o w ubieg?ym roku - WAKACJE 2011


---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,173 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!