04 December 2021 03:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BRONIMY SPECJALIZACJI
Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w specjalizacjach lekarskich wynikaj?ce zapewne z kolejnych oszcz?dno?ci. Te zmiany dotykaj? równie? lekarzy diabetologów. W nowym rozporz?dzeniu zostaje po??czona specjalizacja z endokrynologii i diabetologii dzieci?cej.

"To bardzo z?y pomys?!" pisze Prof. Ewa Otto-Buczkowska, wybitny polski pediatra i diabetolog. Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego mówi wr?cz o tym, „za proponowanymi zmianami nie stoi w istocie troska o chorego na cukrzyc?, ale interes w?skiej grupy lekarzy endokrynologów, którzy w powo?aniu nowej specjalizacji widz? szans? na szybk? realizacj? partykularnych interesów, z lekcewa?eniem wieloletniej tradycji i dobrze funkcjonuj?cej struktury opieki diabetologicznej w naszym kraju.”

Zabieraja? g?os w tej wa?kiej dla ?rodowiska dyskusji Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wystosowa?o pisma do Ministra Zdrowia Bartosza Ar?ukowicza, Departamentu Nauki MZ oraz do Prof. Alicji Chybickiej, prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Senatora Rzeczpospolitej Polskiej.

"Dotychczasowy model sprawowania opieki nad pacjentami z cukrzyc? – opieka pediatryczna i diabetologiczna do 18 roku ?ycia a nast?pnie diabetologiczna i internistyczna jest odpowiedni i zosta? wypracowany w ci?gu kilkudziesi?ciu lat przez znakomitych polskich diabetologów. Nie oznacza to, ?e nie wymaga zmian i udoskonale?.
Jednak te zmiany powinny by? skierowane na integracj? diabetologów, zarówno tych zajmuj?cych si? leczeniem doros?ych jak i dzieci. W zwi?zku z tym, ?e leczenie cukrzycy mocno zmieni?o si? w ostatnich latach na korzy?? pacjentów, m.in. przez mo?liwo?ci intensywnej insulinoterapii czy przez wprowadzenie finansowanego ze ?rodków publicznych leczenia pompami insulinowymi do 26 roku ?ycia, zdecydowanie zmieni? si? te? model leczenia. Wymaga ogromnej wiedzy specjalistycznej, najlepiej skupionej w ramach jednej specjalizacji. "

W ramach tego wyst?pienia wystosowali?my równie? pro?b? o spotkanie w gronie lekarzy i urz?dników MZ, które pozwoli?oby przedstawi? trudn? sytuacj? chorych na cukrzyc? w Polsce.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,745 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!