30 Października 2020 10:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
STANOWISKO W SPRAWIE NOWEJ LISTY REFUNDACYJNEJ
W zwi?zku z opublikowaniem nowego wykazu leków refundowanych Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? wyst?piło do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Oto jego tre?ć.


Szanowny Pan

Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
Warszawa


W zwi?zku z najnowszym wykazem leków refundowanych obowi?zuj?cym od 1 marca 2012 w imieniu ?rodowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę oraz ich opiekunów przedstawiamy następuj?ce stanowisko.

Kolejna lista refundacyjna tworzona według nowych zasad spowodowała wzrost wydatków jakie ponosz? pacjenci z cukrzyc?, w szczególno?ci z cukrzyc? typu 1, na któr? choruj? dzieci i młodzi Polacy.

Zapisy zawarte w wykazie z 1 marca 2012 roku, uzupełnione o pozycje, które nie znalazły się w wykazie z 1 stycznia 2012, dotycz?ce pasków do glukometrów, absolutnie nie zmieniły sytuacji najmłodszych pacjentów, lecz tylko pogłębiły stan rozgoryczenia.

Aktualny wykaz leków refundowanych w efekcie przywrócił stan z grudnia 2011, z t? tylko różnic?, że zdecydowanie wzrosły koszty odpłatno?ci pacjentów, prawie trzykrotnie je?li weĽmiemy pod uwagę insuliny analogowe szybko działaj?ce. Wzrost ten dotkn?ł przede wszystkim dzieci i młodzież a także dorosłych stosuj?cych intensywn? insulinoterapię.

Do tego, kolejny raz, z niezrozumiałych dla pacjentów względów, na li?cie refundacyjnej nie umieszczono analogów insulin długo działaj?cych.

Jest to nie do zaakceptowania bior?c pod uwagę stanowisko Ministerstwa Zdrowia przedstawione w pi?mie MZ-PLA-460-12499-42/LP/12 z dn. 11.01.2012. Ponadto pod koniec sierpnia 2011 roku w przekazanej opinii publicznej informacji Europejska Agencja Leków - EMA o?wiadczyła, że nie prowadzi w tej chwili żadnej analizy bezpieczeństwa długo działajacych insulin, ani nie uważa, aby ich stosowanie było niebezpieczne. Jednocze?nie nie dotarły do pacjentów żadne informacje o zmianie pozytywnej rekomendacji dla wspomnianych preparatów wydanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w dniu 29.03.2010. Ponadto w wydanym 1 stycznia 2012 roku stanowisku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uspokaja chorych na cukrzycę, że mog? bezpiecznie stosować terapię wspomnianymi lekami.

Podczas publicznych wyst?pień Pan Minister wielokrotnie powtarza, iż nadrzędnymi kwestiami towarzysz?cymi zmianom w ustawie refundacyjnej jest dobro pacjenta a także zmniejszenie odpłatno?ci za nowoczesne leki. Trudno więc podejrzewać, że działania Ministerstwa Zdrowia w kwestii chorych na cukrzycę wynikaj? ze złej woli. Raczej z braku zrozumienia trudnej sytuacji prawie 2,5 miliona diabetyków w Polsce. W zwi?zku z tym kolejny raz gor?co prosimy o jak najszybsze spotkanie w gronie lekarzy, organizacji pacjentów oraz urzędników państwowych w celu wyja?nienia skomplikowanych kwestii dotycz?cych leczenia cukrzycy oraz wypracowania wspólnych kroków zmierzaj?cych do poprawy obecnej sytuacji.


Z poważaniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?


---------------------------------------------------------
15 lat działalno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIEŁKĘ! - ZOBACZ JAK TO ZROBIĆ?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,273 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!