29 November 2021 20:43
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY: STYPENDY?CI RADZ?
?rodki zbierane co roku z wp?at 1 procenta podatku Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wykorzystuje dla wszystkich, funduj?c mi?dzy innymi stypendia dla uzdolnionych diabetyków z ca?ej Polski. "S?odycz wiedzy", bo tak nazywa sie ten program stypendialny mia? ju? dwie edycje.

Jak zdoby? stypendium? Jakie sposoby maja nasi stypendy?ci? Oto pierwsza gar?? porad:


MICHA? KLIMEK - KATOWICE

"Mój sposób na dobre wyniki w szkole? Nie odkryj? tu Ameryki, ale w moim przypadku sprawdza si? systematyczno??. Naprawd? wystarczy kilkana?cie minut dziennie (solidnie i bez szukania wymówek dla w?asnego lenistwa) na przegl?dni?cie bie??cego materia?u, a efekt widoczny jest juz przy kolejnym sprawdzianie czy odpytywaniu. Staram si? te? maksymalnie wykorzysta? czas na lekcji - skupienie uwagi przez 45 min to ?aden wielki wysi?ek, a mnóstwo informacji zostaje w g?owie.

Zasad? takiego uczenia wymóg? na mnie re?im treningowy. Gram od wielu lat w koszykówk?, a codzienne treningi nie pozostawiaj? wiele czasu na nauk?, wi?c ucz? si? zarz?dza? czasem. Dobra organizacja dnia daje mi luksus psychiczny - wiem co i o której b?d? robi?, wi?c nie ma powodu do stresu, ?e z czym? nie zd???. Do tego dochodzi codzienny wysi?ek fizyczny, który odpr??a cia?o i umys? i kontakt z fajnymi lud?mi, których mam szcz??cie mie? wokó? siebie.
Mam nadziej?, ?e taki styl bycia sprawdzi si? tak?e w mojej dalszej karierze szkolnej."


MICHA? BORUTA - SIEDLCE

"Sposob na efektywne uczenie? Jednoznacznie odpowiedzie? jest ci??ko. Praktycznie ka?dy, kogo znam, uczy si? w inny sposób. Osobi?cie s?dz?, ?e podstaw? jest traktowanie nauki nie jako z?a koniecznego, ale podej?cia do niej ze spokojem i lekkim dystansem. Ka?dy sprawdzian nie musi by? udr?k?, mo?e by? wyzwaniem - pojedynkiem mi?dzy osob?, jej wiedz? i umiej?tno?ciami, a zadaniami i up?ywaj?cym czasem. Towarzysz?cy temu przyp?yw adrenaliny mo?e zdzia?a? cuda, a nic tak nie motywuje, jak rywalizacja z innymi.

Drugim sposobem jest systematyka. Codzienna nauka mniejszego materia?u i jego utrwalanie daje najlepsze efekty. Metoda ta ma jednak jedn?, wielk? wad? - wymaga du?o cierpliwo?ci i silnej woli, a z w?asnego do?wiadczenia wiem, ?e dla uczniów jest to ci??kie.

Trzecia sprawa - w?asna inwencja. Zadanie wed?ug sta?ego schematu czy prac? plastyczn? bazuj? na oklepanym temacie potrafi zrobi? ka?dy, a jakiekolwiek odst?pstwo od niego mo?e powodowa? problemy. Robi?c co? po swojemu ?atwo pope?ni? b??d czy co? pomiesza?, lecz errare humanum est. Dobrze jest uczy? si? na swoich pomy?kach, a my?l?c kreatywnie ?atwiej zrozumie? sposób rozwi?zania. W?asna twórczo?? jest te? zwykle lepiej odbierana przez nauczycieli czy pó?niej przez pracodawców. O satysfakcji wspomina? chyba nie musz?. Dodatkowo - w czasie nauki warto robi? krótkie przerwy na 'przewietrzenie mózgu".

Odstresowanie i wypoczynek? Po wysi?ku umys?owym najlepszy jest wysi?ek fizyczny. Pozwala zapomnie? o trudach nauki. Wed?ug mnie wr?cz im intensywniejszy, tym bardziej odstresowuje; trzeba tylko uwa?a?, aby to odstresowanie nie sko?czy?o si? gro?n? hipoglikemi?. Sam preferuj? p?ywanie lub d?u?sze spacery (z obci??eniem w postaci plecaka), polecam te? strzelectwo. Nie radz? odstresowania przy grach komputerowych i konsolowych - w moim przypadku dzia?a to wr?cz odwrotnie. Dla osób nieprzepadaj?cych za aktywno?ci? fizyczn? - dobry film lub ksi??ka.


ZOBACZ GALERI? STYPENDYSTÓW 2012

ZOBACZ LIST? STYPENDYSTÓW 2012

---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,868 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!