04 December 2021 03:53
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WALNE ZEBRANIE I WARSZTATY - JU? ZA NAMI
Za nami kolejne Walne Zebranie Cz?onków naszej organizacji. Podsumowali?my dzia?alno?? w roku 2011 i przyj?li?my plan pracy na kolejne 12 miesi?cy. Tym razem jest to rok jubileuszowy, bo w?a?nie obchodzimy 15-lecie dzia?alno?ci.

Nie oby?o si? bez dyskusji na temat sytuacji ?rodowiska diabetyków w obliczu nowych przepisów refundacyjnych, zasad post?powania w przypadku zbierania jednego procenta podatku a tak?e dzia?a? zmierzaj?cych do poprawy warunków leczenia naszych podopiecznych. Wa?nym elementem by?a tez dyskusja na temat sposobów zdobywania ?rodków na dzia?alno?? i realizacje statutowych zada? i programów specjalnych Towarzystwa.

Decyzj? Walnego Zebrania Cz?onków sk?adka cz?onkowska od roku 2013 b?dzie wynosi?a 60 z?otych na rok, 5 z?otych na miesi?c. Jednocze?nie Walne Zebranie Cz?onków zobowi?za?o wszystkich cz?onków do natychmiastowego uregulowania zaleg?ych sk?adek cz?onkowskich.

Drug? cz??ci? pobytu w Istebnej by?y Warsztaty Edukacyjno Rehabilitacyjne. Podczas zaj?? w Aqua Parku mogli?my przekona? si? jak radzimy sobie ze wzmorzon? aktywno?ci? fizyczn? dzieci z Cukrzyc?. By?a to ?wietna okazja aby pod okiem specjalisty diabetologa dr Aliny Strza?y-K?eczek stosowa? w praktyce teoretyczne zasady dostosowywania dawek insuliny i posi?ków do planowanej aktywno?ci w celu utrzymania odpowiedniego poziomu glikemii.

Nie zabrak?o równie? spotkania pod has?em Sobie Sami, podczas którego pod okiem lekarza i terapeuty Kamili Dercz mogli?my porozmawia? na temat problemów z wychowywaniem dziecka z cukrzyc?. Integracyjn? cz??? zaj?? wype?ni?a gra edukacyjna „Wiosenne Igraszki”.

Podczas Warsztatów tak?e mieli?my okazj? pozna? najnowsze propozycje producentów glukometrów jakie trafi? na listy refundacyjne od 1 maja – www.i-sens.pl oraz www.evercare.pl

Dwa dni wype?nione zaj?ciami, edukacj?, aktywno?ci? i wspania?a zabaw? min??y bardzo szybko. I znów na dzieci?cych twarzach pojawi?o si? wi?cej u?miechu….

Serdecznie dzi?kujemy za przyj?cie Dyrekcji Komplaksu ZAGRO? z AquaParkiem w Istebnej.

ZOBACZ KOMPLEKS ZAGRO? - FILM - KLIKNIJ NA LOGO

---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,796 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!