01 December 2021 18:20
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ORDER U?MIECHU DLA EL?BIETY D?BSKIEJ!! GRATULUJEMY!
Og?oszono list? Kawalerów Orderu U?miechu. W?ród nich znalaz?a si? El?bieta D?bska ze Stowarzyszenia Przyjació? Dzieci i M?odzie?y z Cukrzyc? w Kaliszu. Serdecznie gratulujemy!!! Tym samym jest okazja aby przypomnie? i? w?ród Kawalerów tego najcenniejszego orderu na ?wiecie jest równie? twórca Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - Edward Lawera, który otrzyma? to wyró?nienie w 2000 roku.
W?ród tegorocznych Kawalerów znale?li si?: Henryka Krzywonos - dzia?aczka opozycji i prowadz?ca rodzinny dom dziecka, rysownik Bohdan Butenko, pose? Marek Plura i kardiolog dzieci?cy prof. Bohdan Maruszewski, piosenkarz Krzysztof Cwynar, i ks. Andrzej Mulka,

Kawalerem Orderu U?miechu zosta? te? prof. Howard Gardner z Uniwersytetu w Cambridge, twórca metody, która pozwala odkrywa? i rozwija? zdolno?ci uczniów. Order przyznano tak?e Przemys?awowi Sobieszczukowi, prezesowi Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk, które dzia?a na rzecz dzieci z chorob? p?cherzowego oddzielania naskórka. Sam choruje na t? chorob?, ale znajduje czas, by pomaga? chorym dzieciom.

"Order U?miechu pokazuje, ?e dziecko jest podmiotem, ma prawo wyboru, decydowania. To jedyne odznaczenie, o którego przyznaniu decyduj? dzieci" - podkre?li? Michalak.

Doda?, ?e o terminie wr?czania Orderu decyduj? sami Kawalerowie. "Zazwyczaj ka?dy z nich ma swoj? w?asn? uroczysto??, organizowan? przez dzieci, które go nominowa?y. My wysy?amy listy z informacj? o odznaczeniu i pro?b? o wyznaczenie czasu i miejsca dekoracji" - powiedzia? RPD. Tytu?u Kawalera Orderu U?miechu b?d? mogli u?ywa? dopiero po odebraniu odznaczenia zgodnie z ustalonym ceremonia?em, któremu towarzyszy rytua? wypicia soku z cytryny - koniecznie z u?miechem oraz pasowanie ró??.

Order U?miechu jest jedynym odznaczeniem przyznawanym wy??cznie na wniosek dzieci. Do tej pory otrzyma?o go ponad 920 osób z ponad 45 krajów, w?ród nich m.in.: Jan Pawe? II, Dalajlama XIV, Matka Teresa z Kalkuty, Irena Sendlerowa, Anna Dymna, Astrid Lindgren, Ewa Szelburg-Zarembina, Marek Kota?ski, Jacek Kuro?, prof. Zbigniew Religa, Wanda Chotomska, Irena Santor, ks. Jan Twardowski, ks. Arkadiusz Nowak, Królowa Szwecji Sylwia.

Na pomys? nadawania Orderu U?miechu wpad?a w 1968 r. redakcja "Kuriera Polskiego", którego redaktorem naczelnym by? Cezary Le?e?ski. W 1979 r. sekretarz generalny ONZ nada? Orderowi U?miechu rang? mi?dzynarodow?. Od 2007 r. Kanclerzem Mi?dzynarodowej Kapitu?y Orderu U?miechu jest Marek Michalak, który w 2008 r. zosta? rzecznikiem praw dziecka.

---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,290 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!