29 November 2021 19:05
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPOWA MAPA POLSKI 2011
Przedstawiamy kolejn? ods?on? naszej akcji POMPOWA MAPA POLSKI. Przedstawia ona dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze ?rodków NFZ w 2011 roku. W opracowaniu uwzgl?dniono podzia? na województwa. Zobacz gdzie przyby?o najwi?cej pompiarzy? Gdzie w pe?ni wykorzystano kontrakt z NFZ a gdzie nie zu?yto przyznanych ?rodków?

W zestawieniu uj?to razem wszystkie ?wiadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i pod??czono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku ?ycia jak i te pod??czone dzieciom od 6 do 18 roku ?ycia. W porównaniu do poprzednich lat zakupiono mniej pomp, ni? w poprzednim roku - 1583 w 2011 a 1616 - w 2010. Nieznacznie wi?cej ni? dwa lata temu - 1553 w 2009.

Jak wida? nie zmienia si? rozk?ad ?wiadcze?. Najwi?cej ?wiadcze? w 2011 roku zrealizowano w województwie mazowieckim - 333, ?l?skim - 19 i wielkopolskim - 152. Najmniej w województwie opolskim - 20.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ?e s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w ca?o?ci, w kilku nawet przekroczono zakontraktowan? kwot?, ale tak?e w kilku miejscach znacz?co nie wykorzystano zapewnionych ?rodków.

I tak dwukrotnie wi?cej zakupiono pomp w województwie podlaskim, o 60 procent wiecej zrealizowano kontrakt w województwie kujawsko-pomorskim, o prawie po?ow? w podkarpackim. Wi?cej ni? zakontraktowano kupiono pomp równie? w województwie ma?opolskim,

Z drugiej strony w po?owie nie wykorzystano kontraktu i kupiono 50 procent pomp w województwach lubuskim i ?ódzkim.

W znaczoncej ilo?ci nie wykonano kontraktu równie? w województwach lubelskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim.

Oto POMPOWA MAPA POLSKI 2011---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,709 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!