26 Października 2020 02:59
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
LISTA LEKÓW - STANOWISKO TOWARZYTSWA
Wysoka odpłatno?ć za analogi szybko działaj?ce oraz brak analogów długo działaj?cych to dwie zasadnicze uwagi jakie znalazły znalazły się w stanowisku Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?. Pismo trafiło do Ministra Bartosza Arłukowicza.


Oto tre?ć wyst?pienia:

Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
Warszawa

W zwi?zku z opublikowaniem projektu najnowszego wykazu leków refundowanych maj?cego obowi?zywać od 1 maja 2012 w imieniu ?rodowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę oraz ich opiekunów przedstawiamy następuj?ce stanowisko.

1. Z ogromn? przykro?ci? i rozczarowaniem po raz kolejny przyjęli?my brak na li?cie nowoczesnych preparatów i leków, w tym przede wszystkim analogów insulin długo działaj?cych. Sytuacja ta jest absolutnie niezrozumiała i nie do zaakceptowania dla pacjentów. Szczególnie, że stanowisko Ministerstwa Zdrowia przedstawione w pi?mie MZ-PLA-460-12499-42/LP/12 z dn. 11.01.2012 nie wykazuje przeciwwskazań do ich stosowania. Ponadto Europejska Agencja Leków - EMA w przekazanej opinii publicznej informacji o?wiadczyła, że nie prowadzi w tej chwili żadnej analizy bezpieczeństwa długo działaj?cych insulin, ani nie uważa, aby ich stosowanie było niebezpieczne. Jednocze?nie nie dotarły do pacjentów żadne informacje o zmianie pozytywnej rekomendacji dla wspomnianych preparatów wydanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w dniu 29.03.2010. Dodatkowo w wydanym 1 stycznia 2012 roku stanowisku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uspokaja chorych na cukrzycę, że mog? bezpiecznie stosować terapię wspomnianymi lekami.

2. Kolejn? niepokoj?ca kwesti? jest utrzymuj?ca się od 1 stycznia 2012 roku na wysokim poziomie odpłatno?ć za analogi szybko działaj?ce w stosunku do innych preparatów insulin. Analogi szybko działaj?ce stanowi? lek ratuj?cy życie w terapii cukrzycy typu pierwszego z wykorzystaniem pomp insulinowych, w tym refundowanego ze ?rodków publicznych ?wiadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pomp insulinowych”. Utrzymywanie wysokich odpłatno?ci zdecydowanie zwiększa koszt tego rodzaju terapii. Z przedstawionych w pi?mie MZ-PLA-460-12499-104/LP/12 z dnia 9.03.2012 danych wynika, iż odpłatno?ć uległa korzystnej zmianie, jednak nie możemy zapominać, iż przedstawione liczby odnosz? się do cen detalicznych z końca 2011 roku a nie do faktycznie ponoszonej przez pacjenta odpłatno?ci w „okienku w aptece”. Sytuacja ta jest wynikiem wprowadzenia nowych przepisów, z powodu których realna dopłata pacjenta do nowoczesnych analogów szybko działaj?cych uległa zdecydowanemu wzrostowi.

Ministerstwo Zdrowia podkre?la, iż przeprowadzane przez Komisję Ekonomiczn? negocjacje cenowe maj? prowadzić do zmniejszenia odpłatno?ci za leki, zarówno przez budżet państwa jak i pacjentów a także zwiększenia dostępno?ci nowoczesnych preparatów. W zwi?zku z tym, apelujemy o podjęcie skutecznych działań zmierzaj?cych do sytuacji, w której pacjenci w równym stopniu mogliby korzystać ze wszystkich, w tym nowoczesnych rodzajów leków.

Z uwagi na brak zrozumienia trudnej sytuacji prawie dwóch i pół miliona diabetyków w Polsce kolejny raz gor?co prosimy o jak najszybsze spotkanie w gronie lekarzy, organizacji pacjentów oraz urzędników państwowych w celu wyja?nienia skomplikowanych kwestii dotycz?cych leczenia cukrzycy oraz wypracowania wspólnych kroków zmierzaj?cych do poprawy obecnej sytuacji.

Z poważaniem

Mariusz Masiarek
Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?---------------------------------------------------------
15 lat działalno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIEŁKĘ! - ZOBACZ JAK TO ZROBIĆ?Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,467 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!