29 November 2021 20:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PTD: USTAWA DO TRYBUNA?U KONSTYTUCYJNEGO
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wyst?pi?o z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskar?enie do niezgodno?ci z Konstytucj? ustawy refundacyjnej.

T?em dla podnoszonych zarzutów o niekonstytucyjno?ci ustawy refundacyjnej, jest brak refundacji d?ugo dzia?aj?cych insulin analogowych stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 1.

Polska jest obecnie jedynym krajem w UE, w którym pacjenci ponosz? 100 proc. kosztów stosowania tych leków.

Zdaniem PTD w obecnych regulacjach "urz?dnik pa?stwowy, nie maj?c oparcia w potwierdzonych badaniach, wbrew zasadzie proporcjonalno?ci, podejmuje arbitraln? decyzj?, która bezpo?rednio wp?ywa na przebieg leczenia pacjenta i jako?? jego ?ycia".

Ponadto: "ustawa refundacyjna przes?dza o zakresie prawa do ochrony zdrowia chorych na cukrzyc? decyduj? urz?dnicy pa?stwowi, którzy nie uwzgl?dnili analogowych insulin d?ugo dzia?aj?cych, eliminuj?c w ten sposób dost?p chorych do jednego z obecnie podstawowych leków. Stoi to w oczywistej sprzeczno?ci z zasada równo?ci prawa do ochrony zdrowia i ?ycia a tak?e nie realizuje zobowi?zania Rzeczpospolitej Polskiej do zapewnienia korzystania z najwy?szego osi?galnego poziomu ochrony zdrowia."


---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,812 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!