29 November 2021 11:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MINISTER MÓWI O ANALOGACH
Wiceminister Zdrowia Andrzej Sopli?ski poinformowa?, ?e ko?cz? si? negocjacje MZ z firmami farmaceutycznymi w sprawie d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin. Zaznaczy? i? ma nadziej?, ?e leki te znajd? si? na kolejnej li?cie refundacyjnej.

Ju? od kilku lat s?yszymy zapowiedzi kolejnych ministrów zdrowia, ?e d?ugodzia?aj?ce analogi insulin oraz leki inkretynowe b?d? finansowane, jednak dotychczas tak si? nie sta?o, dlatego podchodzimy sceptycznie do kolejnych informacji na ten temat - powiedzia? Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Prof. Leszek Czupryniak

Lekarze diabetolodzy w swoich wyst?pieniach przedstawili obraz opieki diabetologicznej nad dzie?mi chorymi na cukrzyc?. Senatorowie uznali, ?e z przedstawionych danych wynika, i? mamy zadowalaj?cy poziom opieki nad dzie?mi z cukrzyc?.

Niepokoj?ce jest to, ?e NFZ nie kontraktuje wszystkich ?wiadcze? diabetologicznych, albo ogranicza realizacj? kontraktów. Zwrócono uwag? na dysproporcj? w dost?pie do ?wiadcze? w zale?no?ci od regionu. Jako przyk?ad lekarze podali kontraktowanie leczenia pompami insulinowymi w województwie mazowieckim i ?ódzkim.

Ponadto zdaniem Senatorów niedopuszczalne jest to, ?e ze wzgl?du na koszty pacjenci nie mog? korzysta? z nowoczesnych terapii, w tym z leczenia pompami insulinowymi. Z przedstawionych w trakcie posiedzenia wylicze? wynika, i? z uwagi na koszt (insulin, pasków, wk?u?, strzykawek i pozosta?ych wydatków) które wynosz? ok. 200 na miesi?c, sporej liczby pacjentów w tym dzieci, nie sta? na leczenie pomp? insulinow?.

Senatorowie zapowiedzieli interwencj? do Ministerstwa Zdrowia we wspomnianych kwestiach.

---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,594 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!