29 November 2021 11:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEPY TRZUSTKI - KOMENTARZ PROF. EWY OTTO-BUCZKOWSKIEJ
Opublikowany ostatnio wywiad z p. Ma?gorzat? Rudnik, pacjentk?, której pó?tora roku temu przeszczepiono trzustk? jest potwierdzeniem, ?e cukrzyca typu 1 b?dzie chorob? uleczaln?, ale to jeszcze nie teraz. Pisa?am o tym kilkakrotnie na tych ?amach.

Zobacz Artyku?y:

Przeszczepy w leczeniu cukrzycy
Cz??? I. Przeszczepy trzustki 23 grudzie? 2010
Cz??? II. Przeszczepy wysp trzustkowych 7 stycze? 2011
Cz??? III. Komórki macierzyste 11 stycze? 2011

Z tre?ci opublikowanego wywiadu wynika, ?e przeszczep wykonany by? u chorej z bardzo d?ugim przebiegiem bardzo ?le wyrównanej cukrzycy. Przeszczep wykonany by?, aby zapobiec dalszemu rozwojowi powik?a? cukrzycowych takich jak niewydolno?? nerek, utrata wzroku.

Jak ju? pisa?am, ryzyko takiego zabiegu jest du?e, co zreszt? potwierdza pacjentka:

…..Wynika to z faktu, ?e bior?c leki zapobiegaj?ce odrzutowi przeszczepionej trzustki, obni?amy odporno?? organizmu. Skutkiem tego jest w?a?nie wi?ksza podatno?? na ró?nego rodzaju zaka?enia wirusowe, bakteryjne i grzybicze. ……. co wynika?o z os?abienia organizmu po tak du?ym obci??eniu, jakim by? zabieg przeszczepu i towarzysz?ce mu powik?ania (zapalenie p?uc, krwawienia wewn?trzne w brzuchu, krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego), kilka miesi?cy po przeszczepie uaktywnienie si? wirusa i kolejna terapia silnymi lekami……… Insulinoterapi? zamieni?am na immunosupresje ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W ka?dym razie na zako?czenie pragn? stwierdzi?, ?e: „przeszczepy trzustki to nie jest to na co powinni liczy? chorzy na cukrzyc? typu 1!!!”. Nie ma wystarczaj?cej liczby dawców, zabieg operacyjny obarczony jest stosunkowo du?ym ryzykiem, a po przeszczepie konieczne jest sta?e stosowanie bardzo agresywnej immunosupresji.

W zwi?zku z tym aktualny nadal pozostaje mój apel do naszych pacjentów:
aby starali si? w sposób maksymalny wykorzysta? obecnie dost?pne, sprawdzone metody leczenia cukrzycy tak, aby nie dopu?ci? do rozwoju powik?a? bo tylko to daje szans? na mo?liwo?? wykorzystania w przysz?o?ci nowych metod leczenia.


---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,622 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!