29 November 2021 20:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ANALOGI D?UGO DZIA?AJACE NA NOWEJ LI?CIE RFUNDACYJNEJ
Od 1 lipca analogi d?ugo dzia?aj?ce znajd? si? si? na listach refundacyjnych. Oznacza to, ?e pacjenci b?d? mogli je kupowa? z 30 % odp?atno?ci?. Refundacja dotyczy tylko pacjentów z cukrzyca typu 1. Jest ju? nowa lista!!!.

Analogi d?ugo dzia?aj?ce maj? ograniczenia.

Insulinum glargine (nazwa handlowa Lantus) – we wskazaniu „Cukrzyca typu 1 u doros?ych, m?odzie?y i dzieci od 6 lat”
Insulinum detemirum (nazwa handlowa Levemir) – we wskazaniu „Cukrzyca typu 1 u doros?ych, m?odzie?y i dzieci w wieku od 2 lat i powy?ej”

Je??i chodzi o paski to s? trzy nowe pozycje – glukometry BTM SuperCheck, Cukrotest TEVA, Glucocard Vital.
Paski na rycza?t s? dla Cukrzycy typu I oraz pozosta?e typy cukrzycy wymagaj?ce co najmniej 3 wstrzykni?? insuliny na dob? a tak?e terapia cukrzycy za pomoc? pompy insulinowej, pozostali odp?atno?? 30 %.

Wszystkie ceny s? takie same w ka?dej aptece.

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,824 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!