29 November 2021 10:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY - III EDYCJA - LISTA STYPENDYSTÓW
Oto lista tegorocznych stypendystów III edycji Programu Stypendialnego S?ODYCZ WIEDZY. Kolejnych 30 m?odych i zdolnych diabetyków z ca?ej Polski otrzyma finansowe wsparcie na ca?y rok szkolny 2012/2013. Konkurencja by?a ogromna. Nap?yn??a rekordowa liczba wniosków. Poznaj naszych Stypendystów!!

W?ród fundatorów stypendiów S?ODYCZ WIEDZY dla uzdolnionych m?odych diabetyków znale?li si? - firma BAYER, serwis NASZACUKRZYCA.PL firma SANOFI oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, redakcja Magazynu SZUGARFRIK firma ROCHE a tak?e Pa?stwo Ewa i Mieczys?aw Buczkowscy. Ponadto upominki przygotowa?a firma kosmetyczna OCEANIC

LISTA STYPENDYSTÓW PROGRAMU "S?ODYCZ WIEDZY" - III edycja 2012/2013


Kategoria: SZKO?A PODSTAWOWA

Agata Stawoska – Przybys?awice, woj. ma?opolskie
Micha? Ku?ma – Bia?ystok, woj. podlaskie
Aleksandra Werhun – Ostróda, woj. warmi?sko-mazurskie
Wiktoria Twaróg – Wejherowo, woj. pomorskie
?ukasz Kita – B?dzin, woj. ?l?skie
Laura C?apka – Deszczno, woj. lubuskie
Dawid Ko?cierzy?ski – Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
Jakub Dolega – Koz?owo, woj. warmi?sko-mazurskie
Ma?gorzata Poloczek – Gliwice, woj. ?l?skie
Bartosz D?dela – Kielce, woj. ?wi?tokrzyskie
Jakub D?dela – Kielce, woj. ?wi?tokrzyskie
Kornelia Lampa – Jastrz?bia, woj. ma?opolskie
Szymon Niewierowski - Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie
Wiktoria Cholerzy?ska – ?ask, woj. ?ódzkie
Aleksandra Chwali?ska – Wilkszyn, woj. dolno?l?skie

Kategoria GIMNAZJUM

Joanna Drw?ska – ?rem,woj. wielkopolskie
Katarzyna Ku?ma – Bia?ystok,woj. podlaskie
Maria G?sowska - Warszawa,woj. mazowieckie
Julian Molski – Pozna?,woj. wielkopolskie
Anna ??tocha – Wi?niowa, woj. ma?opolskie
Kinga Czakon – Rudzica, woj. ?l?skie
Jakub Che?stowski – Che?sty, woj. mazowieckie
Pawe? Mleczko – Stary S?cz,woj. ma?opolskie
Katarzyna Rosi?ska – Brzeg, woj. opolskie

Kategoria SZKO?A PONADGIMNAZJALNA

Arkadiusz Michalak – ?ód?, woj. ?ódzkie
Marcin Bogacz – Wroc?aw, woj. dolno?l?skie
Karolina Stencel – Gda?sk, woj. pomorskie
Patrycja Cholewa – Bochnia, woj. ma?opolskie
Micha? Klimek – Katowice, woj. ?l?skie
Joanna Michalik - Wilczyce, woj. dolno?l?skie


Ka?dy stypendysta otrzymuje oprócz stypendium:

Dost?p do aplikacji dla diabetyków naszacukrzyca.pl - codziennie ?atwiej! w Pakiecie B??KITNYM przez 6 miesi?cy, kwartaln? prenumerat? Szugarfrika oraz kosmetyk dla diabetyków firmy Oceanic.


Ponadto Redakcja Magazynu SZUGARFRIK w ramach programu przyzna?a wyró?nienie dla osoby o artystycznym zaci?ciu - propozycj? wspó?pracy przy projektowaniu jednej z ok?adek Szugarfrika. To wyró?nienie otrzymuje Joanna Michalik.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Wszystkich Stypendystów lub ich opiekunów prawnych prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345 albo mailowo: biuro@mojacukrzyca.plS?ODYCZ WIEDZY to program stypendialny realizowany od 3 lat przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium mo?e otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Stypendium S?ODYCZ WIEDZY mo?e otrzyma? ucze?, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Zobacz kto otrzyma? stypendium w poprzednich edycjach:
LISTA STYPENDYSTÓW - I EDYCJA 2010/2011
LISTA STYPENDYSTÓW - II EDYCJA 2011/2012

Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, serwis naszacukrzyca.pl, Roche, Magazyn SzugarfrikOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,522 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!