29 November 2021 10:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PALMY, JUBILEUSZ I ?WICZENIA
Górskie powietrze po??czone z tropikalnym klimatem idealnie wpisa?o si? w tegoroczne jesienne Warsztaty edukacyjno-rehabilitacyjne. Ponad 60 grupa uczestników w Kompleksie ZAGRO? w Istebnej mia?a doskona?? okazj? do edukacji cukrzycowej oraz wymiany do?wiadcze?. Nie zabrak?o te? okazji do ?wi?towania.

W pi?tkowy wieczór, po trudnym tygodniu, nasze zaj?cia rozpocz?li?my treningiem relaksacyjnym prowadzonym przez psychoterapeutk? Kamil? Dercz. Jak si? okaza?o by? to idealny wst?p do reedukacji jak? przeszli wszyscy, zarówno dzieci jaki i ich opiekunowie.
Pod has?em „Nasze dzieci w szkole – problemy i sposoby ich rozwi?zywania.”, odby?o si? szkolenie na temat praw dzieci z cukrzyc? i rodziców s?odziaków. Omówione zosta?y przepisy obowi?zuj?ce dyrektora placówki szkolnej i przedszkolnej w momencie pojawienia si? w niej dziecka z cukrzyc?. Wywo?a?o to owocn? dyskusj?, w trakcie której mo?na by?o pozna? sytuacje z jakimi musza zmaga? si? uczniowie z cukrzyc? oraz ich opiekunowie na co dzie? w szkole lub przedszkolu.
Pe?ni wra?e? dyskutanci ochoczo wybrali si? do Aqua Parku aby ostudzi? nieco emocje i nabra? si? przed popo?udniowym szkoleniem.
Wiele efektów przynios?y praktyczne warsztaty pod has?em „Hipoglikemia lekka i ci??ka - jak sobie radzi? z niedocukrzeniem.” By?a to doskona?a okazja do prze?wiczenia „na sucho” sytuacji, której nikt nie chce, ale mo?e si? wydarzy?, czyli ci??kiej hipoglikemii i w?a?ciwego zachowania osoby, b?d?cej jej ?wiadkiem, najcz??ciej rodzica. ?wiczenia z podawaniem GlucaGenu wywo?a?y mnóstwo emocji i wygl?da na to, ?e najlepiej z nimi poradzili sobie najm?odsi uczestnicy szkolenia.

Popo?udnie zaj??o nam uczenie si? „Cukrzycy w Akcji”, czyli nasza wodna gra edukacyjna. Podczas zabawy mogli?my sobie przypomnie? najwa?niejsze kwestie zwi?zane z wysi?kiem fizycznym w cukrzycy oraz zabezpieczaniu si? przed niepo??danymi efektami aktywno?ci fizycznej, czyli hipoglikemii i hiperglikemii.

Nie zabrak?o te? wielu wspomnie? i anegdot podczas jubileuszowego wieczoru z okazji 15-lecia dzia?alno?ci naszego Towarzystwa. Dopisali go?cie i przyjaciele zwi?zani z organizacj? od wielu lat. W?ród nich: Dr Gra?yna Wiederman, Dr. Barabra Malanowicz, Dieter Ploch oraz twórca i za?o?yciel stowarzyszenia Edward Lawera. Przekazali?my im symboliczne podzi?kowania za wieloletnie zaanga?owanie i prac? na rzecz dzieci i M?odzie?y z cukrzyc?. By?y te? wzruszenia, ocierane ukradkiem ?zy oraz ?wieczki na ogromnym jubileuszowym, dietetycznym torcie.


Go?cili?my w Komplaksie ZAGRO? z AquaParkiem w Istebnej.
Partnerzy:

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,498 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!