29 November 2021 20:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
?WIATOWY DZIE? CUKRZYCY - KONFERENCJA W WARSZAWIE
Z okazji ?wiatowego Dnia Cukrzycy w Warszawie odby?a si? konferencja pod has?em „Chro?my nasz? przysz?o??”. W?ród go?ci znalaz? si? Prezydent Lech Wa??sa, który opowiedzia? o swojej walce z cukrzyc?: „Zosta?em Prezydentem, bo musia?em a na cukrzyc? zachorowa?em a nie chcia?em.”

Wspólnie z Prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Prof. Leszkiem Czupryniakiem z?o?y? z?o?yli podpis pod „Kart? Praw i Obowi?zków Pracodawcy i Pracownika” Jej zaprezentowanie jest cz??ci? programu spo?ecznego „Pracuj z cukrzyc?” realizowanego wspólnie przez lekarzy, pacjentów oraz przedstawicieli instytucji pa?stwowych oraz przedsi?biorców. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? jest partnerem tego programu.

W trakcie spotkania Przewodnicz?cy naszego Towarzystwa Mariusz Masiarek przedstawi? zebranym stypendystów Programu S?ODYCZ WIEDZY i omówi? jego realizacj? w ci?gu ostatnich trzech lat. Efekty programu – 90-cioro stypendystów i ogromne wsparcie w ich poczuciu w?asnej warto?ci zyska?y ogromne uznanie w?ród zgromadzonych.

Ponadto w trakcje konferencji zaprezentowano za?o?enia realizowanego w Polsce do ko?ca roku „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” Koordynatorem programu jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z Gda?ska. Program polega na przeprowadzeniu bada? przesiewowych w celu wykrycia cukrzycy w grupach ryzyka.

Tegoroczne globalne has?o obchodów ?wiatowego Dnia Cukrzycy „Cukrzyca: chro?my nasz? przysz?o??!” wyznacza kierunek dzia?a? jakie podejmuj? organizacje zwi?zane ze ?rodowiskiem cukrzycowym. G?ównymi nurtami tych dzia?a? w skali ?wiatowej jest edukacja i profilaktyka. W Polsce dochodzi do tego jeszcze dost?p do nowoczesnego leczenia, gwarantuj?cego popraw? jako?ci ?ycia oraz mo?liwo?? realizowania kariery zawodowej.


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,870 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!