01 December 2021 18:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ORKIESTROWE POMPY BEZP?ATNIE
17 nowych o?rodków w ca?ej Polsce do??czy?o w?a?nie do grona placówek, w których kobiety z cukrzyc? mog? bezp?atnie wypo?yczy? pompy insulinowe w ramach „Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ci??arnych z Cukrzyc?” prowadzonego przez Fundacj? Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy. Placówki otrzyma?y pompy insulinowe na potrzeby tego projektu.
Zakup pomp insulinowych by? jednym z g?ównych celów XX Fina?u WO?P, który odby? si? w styczniu 2012 r. Dzi?ki pozyskanym ?rodkom jeszcze w pierwszej po?owie roku Fundacja zakupi?a 456 nowych pomp i 5500 sensorów, które trafi?y do o?rodków zdrowia w ca?ej Polsce.

Jednym z celów pomys?odawców programu by?o, aby pompy insulinowe by?o dost?pne dla kobiet chorych na cukrzyc? w ca?ej Polsce. Do tej pory program WO?P realizowa?o 13 o?rodków zdrowia, teraz 17 nowych placówek zosta?o w??czonych do tego projektu z takich miast jak:
?ory, Jas?o, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Zabrze (dwa o?rodki), Zielona Góra, Bielsko-Bia?a, Szczecin, Lublin, Bia?ystok, Toru?, Bydgoszcz, Wroc?aw, Pozna?, Warszawa.
Adresy wszystkich 30 placówek realizuj?cych program WO?P mo?na znale?? tu: LISTA PLACÓWEK W CA?EJ POLSCE

Kobiety zg?aszaj?ce si? do o?rodków, w których projekt jest realizowany, otrzymuj? bezp?atnie osobist? pomp? na czas planowania ci??y, ci??y oraz po?ogu (osprz?t do pomp w okresie ci??y jest refundowany przez NFZ). Do korzystania z pompy insulinowej kwalifikuj? si? kobiety chore na cukrzyc? typu 1 dopiero planuj?ce zaj?? w ci??? (pompa mo?e by? wypo?yczona na okres planowania, który wynosi 6 miesi?cy) lub panie na samym pocz?tku ci??y.

- Zapraszamy do naszego o?rodka wszystkie pacjentki, które planuj? macierzy?stwo z wyprzedzeniem 6-miesiecznym oraz ci??arne przed 16 tygodniem ci??y.
Uzyskanie bardzo dobrego wyrównania cukrzycy, dzi?ki zastosowaniu osobistej pompy insulinowej w tym czasie, szczególnie przed pocz?ciem, daje najwi?ksz? szans? na urodzenie zdrowego dziecka przez matk? chor? na cukrzyc? –
mówi dr Alina Sokup z jednego z nowych o?rodków, który zosta? w??czony do programu WO?P.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,284 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!