29 November 2021 20:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MOKRO I ?WI?TECZNIE
Mnóstwo spotka?, wyk?ady, ?wiczenia i wzajemna wymiana do?wiadcze? oraz wizyta ?wi?tego Miko?aja. Tak up?yn??y ostatnie w tym roku wyjazdowe Warsztaty Edukacyjno-Rehabilitacyjne organizowane przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Zimowa aura pozwoli?a odkry? znane miejsce na nowo. 60-osobowa grupa pochodz?ca z ca?ej Polski – od Bornego Sulinowa poprzez Opole i ?l?sk a? po Nowy S?cz - go?ci?a w ompleksie Wypoczynkowym z Aqua Parkiem ZAGRO? DW Gro? w Istebnej - www.istebna.org w Beskidzie ?l?skim.

Warsztaty rozpocz??y si? spotkaniem edukacyjnym na temat diety i sposobów radzenia sobie z wymiennikami i kaloriami podczas ?wi?tecznych posi?ków. By?a okazja do wymiany do?wiadcze? i konsultowania post?powa? pod wzgl?dem poprawno?ci. Uczestnicy otrzymali równie? ksi??ki „Smacznie z cukrzyc? typu 1” przygotowane ze ?wi?teczn? dedykacj? przez autork? znakomita dietetyczk? Jolant? Czechur? oraz zbiór wyj?tkowych ?wi?tecznych przepisów przygotowanych przez kolejn? do?wiadczon? dietetyczk? Lucyn? Ziajk?. Najm?odsi wykorzystali o?wietlony stok i oddali si? atrakcjom zimy.

Sobota rozpocz??a si? panelem dyskusyjnym na temat „Nasze dzieci w?ród rówie?ników - problemy i sposoby ich rozwi?zywania.”. Podczas spotkania uda?o si? omówi? i zobrazowa? g?ówne problemy z ?ycia m?odych diabetyków i ich rodziców. Zdobyte w ten sposób informacje pos?u?? do podj?cia skutecznych przysz?ych dzia?a? Towarzystwa w celu likwidacji barier dla m?odzie?y i dzieci z cukrzyc?.

Popo?udniu mieli?my podwójne odwiedziny. Najpierw w Aqua Parku Kompleksu Zagro? pojawi? si? Rudolf Czerwononosy i poprowadzi? wodn? gr? edukacyjn?. Zadania by?y mokre, g?o?ne i ?liskie. Oczywi?cie nie zabrak?o u?miechów i rado?ci. Wykonanie zada? Rudolfa uprawnia?o do nagrody i otrzymania wej?ciówki na spotkanie z kolejnym go?ciem – ?wi?tym Miko?ajem.

By?o wspólne kol?dowanie, no i oczywi?cie wór z prezentami. A wieczorem uroczysta ?wi?teczna kolacja z barszczem i uszkami. Nie zabrak?o wyj?tkowych przysmaków przygotowanych przez rodziców – makówek, kutii, pasztecików z grzybami oraz swojskich w?dlin. Ka?da potrawa by?a opisana i przeliczona pod wzgl?dem WW, WBT i kcal.

Ostatni? cz??ci? warsztatów by? wyk?ad specjalisty diabetologa i pediatry Dr Aliny Strza?y-K?eczek na temat nowo?ci w leczeniu cukrzycy. Oprócz tego uczestnicy mogli zapozna? si? z perspektywami post?pów w diabetologii na najbli?sze lata.

Odpowiedni? dawk? aktywno?ci fizycznej zapewni?y zaj?cia ruchowe w Aqua Parku i na pobliskim stoku. Czas wyjazdu jak zwykle min?? zbyt szybko. Na szcz??cie kolejne Warsztaty ju? zaplanowane!

Weso?ych ?wi?t!!!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,834 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!