29 Października 2020 19:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
DIABETOLODZY ZAPROTESTOWALI, MINISTERSTWO ZROBIŁO SWOJE
Pomimo protestu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Ministerstwo Zdrowia od 1 stycznia nie zmieniło nic w kwestii chorych na cukrzycę typu 2 i dostępu przez nich do nowoczesnych leków inkretynowych. "Minister Zdrowia chwali się wpisaniem na listę leków na chorobę Huntingtona, na któr? choruje 2-3 tys. osób w Polsce, a nie zauważa ponad 2,5 mln chorych na cukrzycę… " pisz? lekarze.

Jak czytamy dalej w li?cie protestacyjnym: "Mija kolejny rok bez poprawy możliwo?ci leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w naszym kraju. Wysocy urzędnicy Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie zapewniali (m.in. w trakcie posiedzeń Komisji Zdrowia Sejmu, podczas rozmów z władzami PTD), że nowe leki przeciwcukrzycowe z grupy leków inkretynowych będ? w najbliższym czasie refundowane, przynajmniej w okre?lonych wskazaniach.

Kontynuowanie nierefundowania leków inkretynowych jest dla pacjentów i ich lekarzy całkowicie niezrozumiałe. Dwa leki z grupy inhibitorów DPP-4 umieszczono w projekcie wykazu leków refundowanych z dn. 17 listopada 2011 r., niestety usunięto je w wykazie obowi?zuj?cym od 1 stycznia br. Od lat ?rodowisko diabetologiczne przedstawia rozwi?zania, które pozwalaj? – dzięki nowym instrumentom finansowym, jak np. dzielenie ryzyka – w pełni kontrolować wydatki zwi?zane z refundacj? tych leków."

Leki inkretynowe wprowadzono prawie 5 lat temu. We wszystkich krajach Unii Europejskiej s? one w różnym stopniu refundowane, przynosz? ewidentn? korzy?ć pacjentom, opóĽniaj? rozpoczęcie insulinoterapii (co także pozwala obniżyć koszty leczenia cukrzycy), a najnowsze dane wskazuj?, że również mog? zmniejszać ryzyko rozwoju powikłań naczyniowych cukrzycy. Ponadto trzy z czterech inhibitorów DPP-4 i obaj agoni?ci receptora GLP-1 czyli niemal wszystkie leki z grupy preparatów inkretynowych uzyskały już dawno pozytywn? rekomendację AOTM dotycz?c? ich refundacji, nie ma zatem obecnie obaw zwi?zanych z bezpieczeństwem stosowania tych preparatów.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Prof. Leszek Czupryniak dodaje: "W mijaj?cym roku MZ planowało oszczędzić ok. 1 mld zł z wydatków refundacyjnych. Ostatnie analizy wskazuj?, że kwota ta będzie bliska 2 mld zł. Oszczędno?ci te zostały w znacznym stopniu poczynione dzięki ograniczeniu refundacji niektórych preparatów insulin oraz pasków testowych do glukometrów – co bezpo?rednio obci?żyło osoby chore na cukrzycę.

Nie istniej? zatem jakiekolwiek powody – ani merytoryczne, ani finansowe - aby nie refundować, chociażby w okre?lonych wskazaniach (np. nietolerancja metforminy, znaczna otyło?ć itp.), leków inkretynowych, zwłaszcza, że według propozycji podziału ryzyka składanych MZ przez producentów tych leków kwoty refundacji wyniosłyby 10-30 mln złotych rocznie. Refundowanie leków inkretynowych miałoby także charakter racjonalnego (a w oczach chorych także sprawiedliwego) redystrybuowania ?rodków przeznaczonych na leczenie cukrzycy – z refundacji pasków testowych na nowoczesne terapie."

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,184 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!