29 November 2021 19:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
AOTM: POZYTYWNA OPINIA W SPRAWIE ANALOGÓW DLA CUKRZYCY TYPU 2
Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) pozytywnie zaopiniowa?a obj?cie refundacj? analogu d?ugo dzia?ajacego dla pacjentów z cukrzyc? typu 2 oraz u dzieci od 2 do 6 lat z cukrzyc? typu 1 z odp?atno?ci? 30 %. S? to takie same warunki jak dla pozosta?ych pacjentów z cukrzyca typu 1, którym analogi d?ugodzia?aj?ce sa refundowane od wrze?nia ubieg?ego roku.

W komunikacie Rady Przejrzysto?ci AOTM czytamy:

„Rada uwa?a za zasadne finansowanie ze ?rodków publicznych produktu leczniczego Lantus (insulinum glargine)”

Wskazanie

Pacjenci z cukrzyc? typu 2 leczeni insulin? NPH od co najmniej 6 miesi?cy oraz z HbA1c≥8% i/lub co najmniej jednym epizodem ci??kiej lub nocnej hipoglikemii zarejestrowanym w tym czasie, oraz leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat, w ramach grupy limitowej „Hormony trzustki – d?ugodzia?aj?ce analogi insulin”, z kategori? odp?atno?ci 30% limitu finansowania. Rada akceptuje zaproponowany przez wnioskodawc? mechanizm podzia?u ryzyka.

Uzasadnienie

Opublikowane w pi?miennictwie naukowym wyniki prób klinicznych sugeruj?, ?e u pacjentów z cukrzyc? typu 2, u których podawanie insuliny NPH skutkuje suboptymaln? kontrol? glikemii (definiowan? jako HbA1c>8%), jej zamiana na podawanie produktu leczniczego Lantus (insulinum glargine) prowadzi do poprawy kontroli glikemii przy zmniejszeniu zagro?enia epizodami hipoglikemii i z niewielk? popraw? jako?ci ?ycia.

Pacjenci z cukrzyc? typu 1 w wieku od 2 do 6 lat wykazuj? najwy?sz? cz?sto?? ci??kich epizodów hipoglikemii i zagro?enie zaburzeniami neurokognitywnymi, i z tych wzgl?dów mo?na si? u nich spodziewa? korzystnych wyników zastosowania d?ugodzia?aj?cego analogu insuliny.

Kolejna aktualizacja listy refundacyjnej zosta?a zaplanowana na 1 maja 2013 roku.

?ród?o: naszacukrzyca.pl, AOTM

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,713 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!