29 November 2021 19:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZUGARFRIK WITA WIOSN?!
?wi?teczno-wiosenny numer Magazynu dla diabetyków Szugafrik wype?niaj? kolejne interesuj?ce tematy. Jak pisze Redaktor Naczelna Anna Michnikowska - "Marcowy numer po?wi?cili?my nadchodz?cym ?wi?tom i... kobietom. ...."

Wielkanocnych wskazówek udziela w diabedukacji El?bieta D?bska, edukator w diabetologii (polecamy lektur? zanim zasi?dziecie do ?wi?tecznego ?niadania :)

Wielkanocny akcent pojawia si? tak?e w dziale Frik, w którym prezentujemy kilka ciekawych pomys?ów na udekorowanie domu. Jajko zdominowa?o równie? przepisy kulinarne i je?li chcieliby?cie poda? je w sposób oryginalny to warto zajrze? na stron? 47 magazynu Szugarfrik. Z kolei Alina Wo?niak w swoim podró?niczym cyklu przybli?a wielkanocne tradycje kultywowane w ró?nych zak?tkach ?wiata.

A kobiety? Kobietom po?wi?cili?my temat numeru, czyli „mellitum”. Piszemy o s?odkich mamach, które mimo ró?nych komplikacji szcz??liwie urodzi?y zdrowe dzieci. Swoje historie opowiadaj? cztery m?ode mamy. Jedn? z nich stali Czytelnicy Szugarfrika znaj? doskonale, poniewa? od dawna wspó?pracuje z nami jako autorka tekstów!

?yczymy Weso?ych ?wi?t i udanych primaaprilisowych ?artów!

WA?NE!!
w Tabeli WW i WBT za??czonej do marcowego numeru Szugarfrika [Szugarfrik nr 3 (24)] jest b??d - w ostatniej rubryce zatytu?owanej "Ilo?? WBT" podane liczby s? b??dne, aby uzyska? prawid?ow? warto?? nale?y podan? ilo?? WBT podzieli? przez 10, np. je?li podano, ?e ilo?? WBT wynosi 8, to prawid?owa warto?? wynosi 0,8; je?li podano, ?e ilo?? WBT = 23 to prawid?owa warto?? wynosi 2,3.

Za wprowadzenie w b??d przepraszamy
Redakcja SzugarFrika


Strona SZUGARFRIKA: www.szugarfrik.pl

SZUGARFRIK na Fejsie - SZUGARFRIK NA FACBOOK'U

Magazyn Szugarfrik jest dost?pny w salonach Empik oraz w prenumeracie (prenumerata@szugarfrik.pl; tel.: 661 682 793)

W imieniu Redakcji zach?camy do lektury!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,759 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!