29 November 2021 20:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPOWA MAPA POLSKI 2012 cz. 1
Przedstawiamy pierwsz? tegoroczn? ods?on? naszej akcji POMPOWA MAPA POLSKI.

Przedstawia ona dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze ?rodków NFZ w 2012 roku dla osób z cukrzyc? do 18 roku ?ycia. Przypomnijmy, i? w ubieg?ym roku NFZ kupowa? te? pompy dla osób od 18 do 26 lat.

W opracowaniu uwzgl?dniono podzia? na województwa. Zobacz gdzie przyby?o najwi?cej pompiarzy do 18 lat? Gdzie w pe?ni wykorzystano kontrakt z NFZ a gdzie nie zu?yto przyznanych ?rodków?

W zestawieniu uj?to razem wszystkie ?wiadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i pod??czono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku ?ycia jak i te pod??czone dzieciom od 6 do 18 roku ?ycia.

W porównaniu do poprzednich lat zakupiono zdecydowanie wi?cej pomp – 1816, co daje wzrost o 15 procent. W roku 2011 - 1583 pomp, w 2010 - 1616 a w 2009 - 1553.

Nie zmienia si? rozk?ad ?wiadcze?. Niezmiennie w stosunku do ubieg?ych lat najwi?cej ?wiadcze? w 2012 roku zrealizowano w województwie mazowieckim - 369, ?l?skim - 229 i wielkopolskim - 200. Najmniej od samego pocz?tku realizacji ?wiadczenia przybywa pomp w województwie opolskim – 21 w 2012.

Najwi?cej pomp w stosunku do ubieg?ego roku przyby?o w województwach ma?opolskim i ?ódzkim – ponad 40 procent. Warto zwróci? uwag? na zdecydowane zwi?kszenie realizacji ?wiadczenia w województwie wielkopolskim. W 2012 roku m?odzi diabetycy z tego regionu otrzymali 200 pomp, o jedn? trzeci? wi?cej ni? rok wcze?niej. Podobnie w województwie kujawsko-pomorskim i dolno?l?skim. Tam wzrost wyniós? 30 procent. O 20 procent wi?cej pomp pod??czono w województwie ?l?skim o 10 procent w województwie mazowieckim.

Pomimo niskiej kwoty pocz?tkowej kontraktu uda?o si? rozliczy? i utrzyma? liczb? kupowanych pomp w województwie podlaskim na takim samym poziomie jak w poprzednim roku.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ?e s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w ca?o?ci, w kilku nawet przekroczono zakontraktowan? kwot?, ale tak?e w kilku miejscach znacz?co nie wykorzystano zapewnionych ?rodków.

Bior?c pod uwag? ca?? kwot? zakontraktowan? oraz liczb? rozliczonych ?wiadcze? we wszystkich województwach wykonano 93 procent zakontraktowanych ?rodków.

Oto POMPOWA MAPA POLSKI 2012 dla osób do 18 roku ?ycia


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,876 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!