29 November 2021 20:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROBLEMY Z PASKAMI DO CONTOUR LINKA
Z informacji jakie nap?ywaj? z ca?ej Polski do naszego Biura wynika, i? mimo obecno?ci na li?cie refundacyjnej od 1 marca pasków do glukometrów Contour Link s? spore trudno?ci w ich kupnie.

Sytuacja jest beznadziejna, szczególnie w ma?ych miejscowo?ciach i ma?ych aptekach. "W mojej aptece powiedzieli mi, ze nie sprowadz? takich pasków bo im si? nie op?aca!" - mówi Aneta z Bornego Sulinowa. Przypomnijmy, ze zgodnie z zapisami ustawy ka?dy refundowany produkt musi by? dost?pny w ka?dej aptece w tej samej cenie.

Co jest powodem? Producent pasków, firma Bayer, wprowadzi?a nowe zasady ich dystrybucji: maksymalna liczba opakowa? pasków w ramach jednego zamówienia mo?e wynosi? 6, a zamówienia mo?na sk?ada? tylko raz w tygodniu. Po odbiór pasków pracownik apteki musi zg?asza? si? osobi?cie w jednej hurtowni na terenie kraju albo na swój koszt zamówi? kuriera.

Jak t?umaczy ca?? sytuacj? Dr Pawe? Lupi?ski, dyrektor dzia?u diabetologicznego Bayer? "W?asny odbiór jest jedn? z powszechnie stosowanych form realizacji zamówie? praktykowan? przez producentów wyrobów medycznych." i dodaje "Paski testowe Contour Link s? jednym z 29 wyrobów tej kategorii. W rezultacie liczba pacjentów korzystaj?cych z naszego wyrobu jest kilkakrotnie ni?sza ni? liczba aptek w ca?ym kraju. Paski s? przeznaczone do stosowania w glukometrach Contour Link, s?u??cych wy??cznie pacjentom stosuj?cym pompy insulinowe Medtronic. Takich pacjentów w Polsce jest ok. 4 tysi?cy, spo?ród 2,5 mln choruj?cych na cukrzyc?."

Zdaniem firmy zasady s? odpowiedzi? na faktyczne zapotrzebowanie rynku i pozwalaj? na sta?e, nieprzerwane dostawy pasków.

?ród?o: inf. w?asna, rynekzdrowia.pl, naszacukrzyca.pl

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,821 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!