01 December 2021 17:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BIEG, ZDROWIE I WSPANIA?A ATMOSFERA - PIKNIK SPORTOWY "BIEGAM Z SERCEM"
Za nami 1 Piknik Sportowy "Biegam z Sercem" w Gliwicach. W imprezie wzi??o udzia? 500 biegaczy i kijkarzy oraz ponad 250 biegajacych dzieci i m?odzie?y, w tym nasi reprezentanci. Wspólnie z organizatorem pikniku Fundacj? "Biegam z Sercem" propagowali?my aktywno?? fizyczn?, wiedz? o cukrzycy i zdrowy tryb ?ycia.

Nasze stoisko odwiedzi?o sporo osób. Dokonali?my kilkudziesieciu pomiarów poziomu glukozy we krwi oraz ci?nienia t?tniczego. Nasi wolontariusze rozmawiali o aktywno?ci fizycznej w cukrzycy oraz o zdrowym trybie ?ycia a tak?e w ramach akcji "Cukrzyca nie b?d? oboj?tny! Mo?esz pomóc!: u?wiadamiali uczestników o cukrzycy i zagro?eniach jakie mog? spotka? osoby z cukrzyc? w miejscach publicznych.

W ramach imprezy odby?y si? bieg i Marsz Nordic Walking na 10 km przez Rynek i Radiostacj? oraz biegi dla dzieci i m?odzie?y na dystansach 125,250,500,750 i 1000 metrów. Go?ciem specjalnym Pikniku a tak?e uczestniczk? biegu by?a znakomita aktorka Magdalena Pop?awska, znana m. in z seriali "Przepis na ?ycie", "Usta Usta" i "39 i pó?".

Ka?dy uczestnik biegu otrzyma? publikacj? Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - "Cukrzyca nie b?d? oboj?tny! Mo?esz pomóc!".

Nasi biegacze dzielnie walczyli na trasie - Magda, Gosia i ?ukasz Poloczkowie zdobyli medale w biegach dzieci i m?odzie?y. W Marszu Nordic Walking na 10 km z powodzeniem wystartowa? prezes Towarzystwa - Mariusz Masiarek i zaj?? 8 miejsce w klasyfikacji ogólnej.

Ponadto w ramach imprezy zbierano pieni?dze na wakacje dla podopiecznych domu dziecka w ramach akcji. Swoje stoisko wystawi?o równie? Towarzystwo Opieki nad Zwierz?tami „Fauna” wraz z k?cikiem adopcyjnym czworonogów.

Dzi?kujemy za uczestnictwo a naszej zaprzyja?nionej Fundacji "Biegam z Sercem" za mo?liwo?? wspó?pracy przy tak fantastycznej imprezie!!! Strona Fundacji:FUNDACJA "Biegam z sercem"


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,179 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!