22 Października 2020 06:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
WARSZTATY I WALNE ZEBRANIE W ISTEBNEJ
Za nami kolejne Warsztaty Edukacyjne tym razem poł?czone z Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?.

Podczas obrad podsumowali?my ubiegły rok w naszej działalno?ci oraz cał? czteroletni? kadencję. Było sporo okazji do wspomnień i powrotów do wakacyjnych wspomnień, bowiem w trakcie tych czterech lat zorganizowali?my aż 5 dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych w których wzięć udzia 529 uczstników z całej Polski.

Nie obyło się bez ulubionych weekendowych Warsztatów edukacyjnych, których jak się okazało odbyło się aż 17 i wzięło w nich udział prawie 1000 osób!

Współprowadzili?my również tym okresie Poradnię Diabetologiczn? NZOZ Specjalistycznego Centrum Medycznego DIASOMED w Gliwicach. Niezwykle istotnym elementem ostatnich dwóch lat były szkolenia w placówkach o?wiatowych na temat bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzyc?. Przeszkolili?my 1050 osób. Lista placówek, gdzie odbyły się szkolenia opublikujemy już niebawem.

Niezwykle istotnym elementem były działania prowadzone na rzecz poprawy opieki i leczenia chorych na cukrzycę w Polsce. Nasza działalno?ć to nieustanna potyczki z administracj? odpowiedzialn? za jako?ć życia Polaków z cukrzyc?.

Największym sukcesem było doprowadzenie do refundacji pomp insulinowych oraz zestawów infuzyjnych dla chorych na cukrzycę do 26 roku życia. Dzięki współtworzeniu Rozporz?dzenia, które wprowadziło te regulacje, każdy z pacjentów leczonych pomp? insulinow? zyskał co miesi?c 300 PLN, bo tyle wynosi kwota refundacji zestawów.

Podobnie w kwestii rozszerzenia programu leczenia pompami. Tutaj niew?tpliwym sukcesem było doprowadzenie do wydłużenia finansowania przez NFZ zakupu pomp insulinowych do momentu kiedy młody człowiek z cukrzyc? osi?gnie 26 rok życia.

Jednocze?nie stale monitorujemy realizację leczenia pompami insulinowymi prowadz?c program „Pompowa Mapa Polski”

Jednocze?nie nasze działania doprowadziły także to wprowadzenia w ubiegłym roku refundacji analogów długo działaj?cych dla osób z cukrzyc? typu 1. Oznacza to, że obecnie każdy pacjent, który zachoruje na cukrzycę do 26 roku życia mam wybór czy chce się leczyć nowoczesnymi insulinami przy pomocy penów czy pompy insulinowej. Obie formy s? refundowane!

Niew?tpliwym sukcesem było doprowadzenie do okre?lenia stanowisk Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobytu dziecka z cukrzyca w placówce o?wiatowej. Dzięki temu powstał zbiór przepisów, które reguluj? i okre?laj? obowi?zki dyrektora placówki o?wiatowej w momencie pojawienia się w niej dziecka z chorob? przewlekł?.

Dzięki spójnym działaniom doprowadzili?my do wprowadzenia przez 16 kuratoriów w całej Polsce zapisów w regulaminach na temat warunków przeprowadzania konkursów przedmiotowych i olimpiad z udziałem dzieci przewlekle chorych.

Wprowadzony w 2009 roku ogólnopolski Program Stypendialny SŁODYCZ WIEDZY stał się nasza wizytówk?. W trzech edycjach programu przyznali?my stypendia dla 90 zdolnych młodych Diabetyków ze wszystkich stron Polski!!!

Prowadzili?my ogólnopolsk? akcję społeczn? „Cukrzyca – nie b?dĽ obojętny możesz pomóc” oraz konkurs dla dzieci i młodzieży z Cukrzyc? „Mój ?wiat”

W naszej siedzibie działa psychologiczna grupę wsparcia dla młodych diabetyków i ich rodzin. Wspierali?my ich również poprzez udostępnienie możliwo?ci zbierania ?rodków finansowych z darowizn.

To tylko najważniejsze elementy działalno?ci z ostatnich 4 lat.

Podczas Walnego Zebrania przyjęto sprawozdanie Zarz?du, który przez ostatnie 4 lata działał w składzie:
Mariusz Masiarek– Przewodnicz?cy
Joanna Kołoczek-Wybierek – Wiceprzewodnicz?cy
Barbara Malanowicz – Skarbnik
Irena Guszczyńska – Sekretarz
Dieter Ploch, Arkadiusz Pietrzykowski, Dominika Mazur – Członkowie

A także Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Jasińska, Grażyna Łuczyk, Grzegorz Kugiel, Barbara Wojciechowska

I powołał nowy skład Zarz?du na kolejn? kadencję. W jego skład weszli: Irena Guszczyńska, Barbara Malanowicz, Alina Strzała-Kłeczek, Monika Poloczek, Paweł Grajper, Arkadiusz Pietrzykowski i Mariusz Masiarek. Na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu zgodnie ze Statutem Zarz?d zostanie uprawomocniony oraz zostan? rozdzielone funkcje. W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszli – Anna Jasińska, Grażyna Łuczyk oraz Beata Kuczerawy.

Ważnym elementem Zebrania było podjecie uchwały o konieczno?ci kolejnych działań na rzecz poprawy opieki nad diabetykami w Polsce poprzez współpracę z parlamentem oraz administracj? publiczn?.

Ale Warsztaty to nie tylko Walne Zebranie. Nie zabrakło również spotkań edukacyjnych dla dzieci i Młodzieży pod hasłem "Jak radzimy sobie z cukrzyc??" prowadzonych przez specjalistę diabetologa i pediatrę Dr Alinę Strzałę-Kłeczek oraz dietetyka Lucynę Ziajkę. Indywidulane problemy omawiano podczas konsultacji.

W trakcie pobytu na spotkaniu z przedstawicielami firmy Akuna poznali?my nowe sposoby suplementacji wspomagaj?cej leczenie cukrzycy oraz doskonale uczyli?my się bawi?c podczas „Wiosennej przygody”, czyli gry edukacyjnej.

Podczas warsztatów zapoznali?my się ze szczegółami raportu niezależnej Agencji Sequence HC Partners pod hasłem „Jak NFZ zaoszczędził 500 milionów złotych na cukrzykach”. Szeroka dyskusję wywołały kwestie zwi?zane z badaniami na temat wpływu diety pszennej na nasze zdrowie.

Wizyty w Aqua Parku i spacery w słońcu pozwoliła na udana regenerację po napiętym programie.

Go?cimy w Komplaksie ZAGROŃ z AquaParkiem w Istebnej.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,664 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!