01 December 2021 18:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL - DO??CZ DO NAS!
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL to akcja prozdrowotna prowadzona przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Polega na promocji aktywno?ci fizycznej w?ród spo?ecze?stwa. Do akcji mo?e przyst?pi? ka?da osoba, która jest aktywna fizycznie, bez wzgl?du na rodzaj podejmowanej aktywno?ci. Aktualnie do akcji w??czy?o si? ponad 400 osób z ró?nych regionów Polski.

ZOBACZ PONI?EJ KTO JU? JEST Z NAMI!!!!

W ramach akcji dost?pne s? koszulki-cegie?ki. Uzyskane w ten sposób ?rodki zostaj? przeznaczone na Program stypendiów sportowych dla aktywnych diabetyków DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL Do tej pory uda?o si? ufundowa? stypendia dla 7 zawodników, w ró?nym wieku, chorych na cukrzyc? i osi?gaj?cych znakomite wyniki sportowe. W?ród nich s? reprezentanci Polski i rekordzi?ci w ró?nych dyscyplinach. - STYPENDY?CI AKCJI DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL - Edycja 2014

Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL na Facebooku! Polub nas!
EDYCJA 2015

PARTNERZY:
Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Robisz cokolwiek i jeste? aktywny fizycznie? – Do??cz do Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL. Ka?d? swoj? aktywno?ci? wspieraj dzieci chore na cukrzyc? i Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?!!!

Jak do??czy?? To bardzo proste!
1. Wy?lij zg?oszenie pod adres Biura DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL - DO??CZAM
2. Do??cz zdj?cie wykonane podczas aktywno?ci fizycznej.

UWAGA!!!
Dost?pne dla ka?dego s? koszulki-cegie?ki DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL - je?li przeka?esz darowizn? na Towarzystwo w wysoko?ci 35 PLN jako upominek otrzymasz koszulk? w wybranym przez siebie rozmiarze.
Uzyskane w ten sposób ?rodki zostan? przeznaczone na stypendia sportowe dla aktywnych diabetyków.
Dost?pne rozmiary: Junior S, Junior M, Damskie S, Damskie M, Damskie L, M?skie M, M?skie L, M?skie XL. W opisie przelewu na konto 60 1050 1298 1000 0002 0296 1470 napisz "Darowizna MOJACUKRZYCA.PL" i symbol rozmiaru np. "Junior S" Po wp?yni?ciu ?rodków na nasze konto koszulka zostanie wys?ana pod wskazany w przelewie adres. Je?li chcesz wys?a? j? pod inny adres poinformuj nas mailem. Je?li jeste? te? zawodnikiem? Startujesz w zawodach biegowych, nordic walking , rowerowych lub jakichkolwiek? Oprócz wys?ania zg?oszenia do Dru?yny przy rejestracji do zawodów w miejscu Klub/Dry?yna w formularzach rejestracyjnych wpisuj – DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL


EDYCJA 2014

Przyznali?my 7 stypendiów - STYPENDY?CI AKCJI DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL - Edycja 2014
PARTNERZY:
naszacukrzyca.plBayer Diabetes CareRegionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Katowicach


ONI JU? DO??CZYLI CZEKAMY NA WAS!!!!

Micha? Machnacki - Chotomów
Zawodnik i wspó?za?o?yciel Grupy Biegowej CHTMO. Choruj? na cukrzyc? insulinozale?n? od 2006 roku (do tego czasu gra?em kilka sezonów w pi?k? no?n? B-Klasa Lotos Jab?onna a tak?e w tenisa sto?owego - III liga Sokó? Serock, V Liga Lotos Jab?onna, IV Liga - O?arowianka O?arów Mazowiecki). Od maja 2009 roku postawi?em na bieganie. Do tej pory przebieg?em ponad 6300km (w 2012 roku przeszed?em dwie operacje kolana, co zatrzyma?o mnie w bieganiu na okres ok. 8 miesi?cy). Prócz biegania, czasem je?d?? rowerem, a w wakacje rodzinnie lubi? chodzi? po ukochanych Sudetach. W tym roku planuj? pobiec w Pó?maratonie Karkonoskim. Od 2009 roku zaliczy?em 181 ró?nych biegów w ca?ej Polsce. Planuj? zaliczy? wszystkie biegi Parkrun-Polska 23 lokalizacje na t? chwil?. Na ?cianie wisi u mnie 181 medali. Prowadz? bloga: http://biegamzchtmo.blog.onet.pl/
Ja? Bryczek - Warszawa
Ja? je?dzi rowerem, je?dzi na rolkach, gra w pi?k?.
Maciej G?owacki - Wieliczka
Jestem osob? aktywn?, najbardziej na rowerze, ponadto raz do roku rejs kajakiem, troch? wspinaczki ska?kowej, poza tym góry trekkingowo, (nie tylko polskie Tatry). Na basen chodz? 2-3 razy w tygodniu. Zapomnia?bym... ?ona czasami ci?gnie mnie do jaski?. Zawody to np: Cyklokarpaty, albo Puchar Tarnowa MTB. A jak si? cz?owiek rusza to i mniej insuliny potrzebuj?.

Artur Roczkowski - Rybnik
Ultramarato?czyk, na zdj?ciu tuz po zako?czeniu 52 km biegu z Polany Jakuszyckiej do Karpacza tu? pod ?nie?k?!
Damian Matyszczak - Warszawa
mam 14 lat. Od 12 lat choruj? na cukrzyc? typu I. Wiadomo, ?e pocz?tków cukrzycy nie pami?tam ale zawsze aktywno?? fizyczna nie stanowi?a dla mnie problemu. Uczestniczy?em w sporcie jak ka?de zdrowe dziecko. Mo?e to te? dzi?ki moim rodzicom, którzy starali si? abym w niczym nie odbiega? od rówie?ników. Nigdy nie zabraniali mi gra? w pi?k?, je?dzi? na rolkach czy na rowerze. W pocz?tkach 2014 roku zacz??em biega? - tak dla siebie. Mój tata, który zawsze co? robi? zwi?zanego ze sportem zacz?? zabiera? mnie na biegi tzw parkruny. Do??czy?em tak?e do grupy biegowej EKOBIEGI na warszawskim Targówku, gdzie moim trenerem zosta? Pan Sylwester Ku?mierz, do?wiadczony nie tylko jako trener ale zawodnik biegowy - mój by?y Pan od WF-u.
W 2014 roku pojawi?y si? wyniki. Sta?em osobi?cie raz na podium a tak?e dru?ynowo w biegu rodzinnym. Obecnie do biegania do??czy?a jazda na rowerze. W tym roku dwukrotnie stawa?em na podium w bieganiu i raz w crossowej je?dzie na rowerze.
Na ka?dym treningu czy te? zawodach towarzyszy mi cukrzycy i sprz?ty, które pozwalaj? mi j? kontrolowa? - glukometr, nak?uwacz, paski i pompa insulinowa.
Choruj? tak?e na celiaki? co zmusza mnie do stosowania diety bezglutenowej.
Chcia?bym zach?ci? cukrzyków, w szczególno?ci tych m?odych do aktywno?ci sportowej.Cukrzyca to nie zakaz ruchu to zach?ta. Oczywi?cie zawsze trzeba pami?ta? co mówi? moi rodzicie : "zmierz cukier"
Za 4 lata chcia?bym pobiec pó?maraton i nauczy? si? p?ywa?.


Julka Hac - G?ubczyce, woj. opolskie
9-latka - Trenuje Karate Shotokan od 5 roku ?ycia, które okaza?o si? jej pasj?. Jula w ci?gu tygodnia uczestnicy w treningach : pon, wt,-3 godz. treningu, ?roda - 1 godz. treningu, czw-2 godz. treningu i w pi?tek przed zawodami 1-1,5 godz. treningu. Jula jako zawodnik Klubu LZS KARATE-DO G?UBCZYCE startuje w wielu zawodach, w których zdobywa liczne medale. Ostatni medal zdoby?a na Zawody Karate o Puchar Gór Opawskich( 1 miejsce ). W grudniu Julka zda?a egzamin na trzeci? belk? pomara?czowego pasa(7,3 KYU). Julka jest osob?, która jak co? robi, to robi to na 100%. Choruje na cukrzyc? od wrze?nia 2014 roku.

Karol ?y?a - Gajków, woj. dolno?l?skie
Karol ma 7 lat. Zachorowa? w styczniu 2013. Obecnie jest na pompie insulinowej. Samokontrola oraz silna determinacja pozwala mu aktywnie trenowa? pi?k? no?n? w dru?ynie PKS ?any. Aktywnie udziela si? w turniejach jak i treningach, za co zwróci? uwag? nie tylko trenera ale tak?e innych. Treningi daj? mu rado?? i poczucie bycia normalnym dzieckiem.Anatol W?adyka - Kraków
?ukasz Rostalski - Zielona Góra
Od 2006 roku choruj? na cukrzyc? typu 1 Od 3 lat trenuj? Freestyle Football (triki z pi?k?) regularnie wyst?puj? w ró?nego typu zawodach (Mistrzostwa Polski itp.) daj? tak?e pokazy na ró?nego typu imprezach(jak na razie w woj. Lubuskim) Prowadz? fanpage na facebooku, https://www.facebook.com/LRostalskiFF
Konrad Kosowicz - Kielce
Zawsze sport by? cz??ci? mego ?ycia, jednak w okresie pomi?dzy 21 a 26 nie uprawia?em niczego i nie prowadzi?em si? zbyt zdrowo, teraz powróci?em do aktywnego trybu ?ycia. W tym momencie jestem w grupie aktywnych cukrzyków i przygotowuje si? do triathlonu, poza tym trenuje sporty si?owe i ?cigam si? na motocyklach mam oczywi?cie nadziej?, ?e spe?ni? jedno z moich marze? i wezm? udzia? w pucharze Aprilli w sezonie 2015
Kamil Kubasiewicz - Elbl?g
"lat 26, cukrzyk typu1 od 98r., trener personalny - sport: kulturystyka, snowboard, motocykle. Na zdj?ciu wyst?p w debiutach kulturystycznych, kategoria "Pierwszy krok". Zapraszam równie? na profil, który prowadz? https://www.facebook.com/InsulinAddicted
Agnieszka Weso?owska - Warszawa
"Czynnie uprawiam p?ywanie, bardzo lubi? nordic walking. W chwilach, kiedy nie uprawiam sportu, jestem prawnikiem. Choruj? na cukrzyc? od 26 lat"


Wiktor Kosik - Radzionków
Wiktor ma 6 lat – od 4 roku ?ycia trenuje judo w UKS Ikizama Judo Club w Radzionkowie. Na tatami pokonuje przede wszystkim cukrzyc?.


Micha? Jeli?ski - Pozna?
Mistrz Olimpijski i czterokrotny Mistrz ?wiata w wio?larstwie, trzykrotny olimpijczyk; od 2003 choruj?cy na cukrzyc?. Wspiera diabetyków sportowców w Programie ACTIVEDIABET, realizowanym we wspó?pracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.


Tomasz Kocek
Kolarstwo, bieganie i narciarstwo alpejskie to moje pasje - startuj? w zawodach i ch?tnie do??czam do Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL, której koszulk? b?d? nosi? z dum?. Na cukrzyc? choruj? od 4 roku ?ycia, a mam ju? 37 lat.Kinga Mentel - Go?dap
Czynnie i z sukcesami uprawiam: p?ywanie, narciastwo biegowe, kolarstwo górskie, bieganie, koszykówk?, pi?k? no?n?, siatkówk?, ale najbardziej lubi? gra? w pi?k? r?czn?. Uprawianie sportu sprawia mi przyjemno?? i satysfakcj?. Ucz? si? wspó?pracy i dyscypliny oraz wytrwa?o?ci w trakcie realizacji moich hobby. Jest uczennic? klasy 5 Szko?y Podstawowej. Od czterech lat jest chora na cukrzyc? typu 1.
Tomasz Janos - Pleszew
Mi?o?nik kolarstwa szosowego, pi?ki no?nej i wszelkiej aktywno?ci fizycznej. Startuje w amatorskich wy?cigach kolarskich np. Tour de Pologne Amatorów, Wy?cig do Oko?a Tatr (2006r), cykle Supermaratony.org. Zawodowo zajmuje si? protezowaniem s?uchu prowadz?c wraz z ?on? Tatian? gabinet w Pleszewie www.audio-com.eu

ANIA BOCHENEK - Warszawa
Ania ma 13 lat, trenuje p?ywanie i jest zawodniczk? UKS Skalar Warszawa. Jest czo?ow? p?ywaczk? Polski na dystansach 200m, 400m i 800m stylem dowolnym w swojej kategorii wiekowej. Jest cz?onkini? Kadry Mazowsza m?odzików, trenuje 8 razy w tygodniu. Wie jak pogodzi? ci??ki trening z chorob?, z cukrzyc? ?yje od 7, a trenuje od 6 lat. Jak mówi: "Moim ulubionym stylem jest ?aba, bardzo lubi? p?ywa? zmiennym. Czasami startuj? tak?e w kraulu. Dodatkowo, dla relaksu, dwa razy w tygodniu chodz? na zaj?cia z je?dziectwa. To moja pasja."

Rafa? Muchorski - Warszawa
Kolejny Sympatyk i Ambasador Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL. Zapalony triathlonista, za?ozyciel Allianz Triathlon Team, na codzien startuj?cy w zawodach na ca?ym ?wiecie na dystansie Half-Ironman. (2 km p?ywania, 90 km jazdy na rowerze oraz pó?maraton ponad 21 km biegiem). Pracuje w firmie ubezpieczeniowej. Zna warto?? wysi?ku w leczeniu cukrzycy, bowiem zmaga si? z ni? od 17 lat.


,

Zosia Tomaszewska -
Zosia ma 13 lat, od 5 lat p?ywa na windsurfingu. Jak sama mówi: "Uwielbiam sport, od 3 lat uprawiam aikido, moje osi?gni?cia to pomara?czowy pas ( 4 kyu). P?ywam , je?d?? na rowerze, rolkach i waveboardzie. Uwielbiam je?dzi? na nartach, je?d?? od 2 roku ?ycia, lubi? te? ?y?wy, ucz? si? je?dzi? na snowboardzie. Dzi?ki uprawianym sportom moja cukrzyca jest w "?wietnej formie" ja równie?."
Kacper Wo?niak - Niek?a? k. St?porkowa
Kacper ma lat 9 bardzo aktywnie spedza czas wolny. P?ywa, gra w tenisa, je?dzi na nartach oraz rowerze. Jest fanem klocków Lego.

Wojtek Dobrza?ski - Sadek
Wojtek jest reprezentantem Polski organizacji Karate Kyokushin Matsushima, wielokrotnym medalist? otwartych turniejów rangi ogólnopolskiej i mi?dzynarodowej, startuj?c w kraju i poza jego granicami. Staj?c na macie pokonuje dwóch przeciwników – innego zawodnika i swoj? chorob?.Karol Schröder- Katowice
Kolejny ambasador Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL Mistrz Polski w Maratonie Nordic Walking, Wicemistrz Polski na dystansach 10 i 20 km (kategoria M30). Cz?onek dru?yny ICEBUG TEAM i cz?onek honorowy Fundacji "Biegamy z Sercem.pl". Autor bloga http://karolschrodernw.blogspot.com/
JAKUB TOMCZAK- Warszawa
Zapalony biegacz. Pokonuje dystanse na zawodach biegowych i promuje nasz akcj?!. Kolejny zawodnik ambasador Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL

NATALIA JANOSZ - Bojszowy
Od 2 lat chodzi do szkó?ki p?ywackiej. Uwielbia wycieczki w góry z moimi rodzicami oraz bratem. Je?dzina ?y?wach i rolkach oraz obowi?zkowo na nartach. Jednym s?owem rusza si? du?o - i jak mówi: "mój cukier" to bardzo lubi :)


KAJA PALICKA - Grodzisk Wielkopolski
Uwielbia hip-hop i ta?czy w zespole Tic Taki


MACIEJ TOPOREK - Gliwice
Najwi?cej aktywno?ci zapewnia mu sunia. Razem tworza zgrany zespól na zawodach canicrossu.

KRYSTIAN PROCAJ?O - Boguszów-Gorce
Aktywnie sp?dza czas na ró?ne sposoby: ta?czy, spaceruje, gra w tenisa sto?owego i p?ywa.
PATRYCJA ASZKIE?OWICZ - Olsztyn
Trenuje siatkówk? od roku. Mecze zacz??a gra? po pó? roku trenowania. Zdobywa powoli kolejne sukcesy.


TOMASZ PYZIK - Gliwice
Tym razem na trasie góralskiego minimaratonu POLSKA-CZECHY-S?OWACJA


BEATA OSSYSEK - Zabrze/Kraków
Od 10 roku ?ycia jest zwi?zana z koszykówk?. Gra w uniwersyteckich reprezentacjach.KRZYSZTOF DUDA - Miko?ów
Aktualny Mistrz Polski w Nordic Walking M30. Na co dzie? kijkarz i zawodnik klubu NW SPEED. W zawodach biegowych stratuje dla dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?, w Dru?ynie MOJACUKRZYCA.PL.

ROWEROWA RODZINKA - NIEWIEROWSCY Z BORNEGO SULINOWA
Zdjecie z Rajdu Zje?d?aj cukrzyco! Witaj integracjo! jaki odby? si? w Koszalinie

ARKADIUSZ PIETRZYKOWSKI - K?dzierzyn Ko?le
Zapalony siatkarz. Na co dzie? trenuje na sali, na urlopie nie rozstaje si? pi?k? nawet podczas pla?owania.

WIKTORIA SZYMA?SKA - Jastrz?bie Zdrój
Od ponad roku aktywnie je?d?? konno. Cho? czasem nie mam okazji codziennie dosi??? kochanych rumaków to one same zapewniaj? mi wiele atrakcji, szczególnie, kiedy galopem wybiegaj? ze stajni i trzeba je goni?. Przewa?nie nie jest to zbytnio przyjemne, biega? tak za nimi, ale ka?da chwila bez nich jest dla mnie stracona.SZYMON NIEWIEROWSKI - Borne Sulinowo
Biega na orientacj?, bierze udzia? w zawodach, czasem p?ywa kajakiem:)
Rejs Diabetyków po Morzu Pó?nocnym
Julka Ma?myszko z Katowic, Pawe? Zaborowski z Gda?ska, Dawid Goncerz z Wolbromia, Marysia Prange-Baczy?ska z Warszawy, Kuba Adamski z Zielonej Góry, Konrad Stronk z Warszawy oraz Dr Agnieszka Brandt z Gda?ska to nasza za?oga.KASIA GRYSIEWICZ - Gliwice
Lubi? chodzi? po drzewach ;D (?artowa?am, lubi? d?ugie spacery na których czasami udaje si? zrobi? takie ?mieszne zdj?cia) poza tym lubi? je?dzi? na rowerze, p?ywa? i gra? w siatkówk?.KUBA D?DELA - Kielce
Gra w pi?k? no?n? od 6 lat. jest reprezentantem dru?yn rywalizuj?cych w rozgrywka ligowych dru?yn m?odzie?owych w województwie ?wi?tkorzyskim. By? reprezentatantem Polski na na turnieju pi?ki no?nej Junior Diabetes Cup w Genewie w roku 2010. Dwukrotnie uczestniczy? w Ogólnopolskim Turnieju Pi?ki No?enej dla Dzieci i M?odzie?y Chorych na Cukrzyc? w Radomiu. Oprócz pi?ki no?nej biega i p?ywa aktywnie sp?dzaj?c czas wolny.


KRZYSZTOF POLOCZEK - Gliwice
Codziennie pokonuje mnóstwo kilometrów, jednak najbardziej lubi te, które przechodzi na w?asnych nogach.
BARTEK D?DELA - KIELCE
Trenuje pi?k? no?na od 6 lat. Gra regularnie w lidze dru?yn m?odzie?owych w wojewodztwie ?wi?tkorzyskim. Reprezentant Polski na na turnieju pi?ki no?nej Junior Diabetes Cup w Genewie w roku 2010.
TOMASZ PYZIK - Gliwice
S?dzia pi?ki no?nej, uprawia biegi i Nordic Walking.
RODZINA KURASIEWICZÓW - Sosnowiec
Uprawiaj? prawie wszystkie mo?liwe sporty letnie i zimowe latem rower, rolki, pi?ka no?na i wiele innych, zim? przede wszystkim deska i sanki..


BARBARA PAWE?EK - Gliwice
Sympatyczna Pani Piel?gniarka, która wsz?dzie je?dzi rowerem. Codziennie co najmniej 20 km!!!KRZYSZTOF CIUPKA - ?ywiec
Biegi, d?ugodystansowa jazda na rowerze oraz wspinaczki i w?drówki górskie.ROBERT MA?KOWSKI - Haga, Holandia
Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL na szczytach ?wiata! Robert jest biegaczem d?ugodystansowym, ma za sob? udzia? m. in. w jednym z najbardziej wyczerpuj?cych maratonów w Europie - Jung Frau Marathon w Szwajcarii. Zawodowo bada wp?yw innowacyjnych metod na odpowied? metaboliczn? i sercowo-naczyniow? u cukrzyków. Pisze BLOGA - zobacz
MONIKA POLOCZEK - Gliwice
Aktywno?? na co dzie? obowi?zuje równie? cz?onków Zarz?du Towarzystwa pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?Rodzina WAWSZCZYKÓW -
Rowerowy sk?ad! W?a?nie do??czyli do Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL i w dodatku dzi?ki Koszulkom-Cegie?kom zostali fundatorami stypendiów sportowych dla diabetyków
PAULINA GRAJPER - ?ernica
Aktywna nastolatka, której najwi?kszym hobby s? zwierz?ta i ruch na ?wie?ym powietrzu!!!
GOSIA POLOCZEK - Gliwice
Roze?miana biegaczka, a ostanio tak?e amatorka nordic walking! Zawsze mierzy wysoko!!!
JULKA KUCZERAWY - Zabrze
Ostatnio najch?tniej gra w paletki. Na co dzie? spaceruje i biega za koszatniczk? o imieniu Klakier!
PAULINA PIETRZYKOWSKA - K?dzierzyn Ko?le
Pe?na energii 11-latka. Ci?gle w ruchu, wsz?dzie jej pe?no.GRZEGORZ MA?KOWSKI - Kraków
11 letni mi?o?nik pi?ki no?nej. Jak wida? nie tylko lubi, ale równie? gra.


SANDRA KUDLAK - Jastrz?bie Zdrój
7 letnia uczennica szkó?ki p?ywackiej "Nautilus"

KARINA i TEODOR WRZYCIEL - Koszwice
Aktywni biegacze i kijkarze oraz organizatorzy imprez sportowych. Na co dzie? w?a?ciwiele w Karczmie Koszwice - http://www.karczma-koszwice.pl/ oraz w klubie sportowym www.start-koszwice.pl/


RYSIEK "?aba" ?UCZYK - Gliwice
Wilk morski, dzi?ki niemu Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL jest obecna na morzach i oceanach.
KRZYSZTOF ?WIERC - ?wi?toch?owice
Nordic walking, biegi, rolki, rower...aktywni ?yj? pi?kniej!
PATRYK KOWALSKI - Ostrów Mazowiecka
by?em aktywny, trenowa?em karate, gram w kosza, je?dz? na rowerze a na fotce pokazuj? moj? ostatni? i najintensywniejsz? zajawk? - inline skating.


JADWIGA PRZYBY?O - Gliwice
Specjalista od liczb i od Nordic Walking, w oczekiwaniu na kolejne zawody


WOJTEK I REMIK - Gliwice
Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL podbija T Mobile Ekstraklas?!!!


?UCJA KO?KO - Warszawa
10-letnia zawodniczka klubu p?ywackiego „BUKS Warszawa”, uczennica klasy 4 Fs sportowej – profil p?ywanieZDZIS?AW D?DELA - Kielce
Troch? biegam od czasu do czasu startuj? w zawodach.
MARIUSZ MASIAREK - Gliwice
Zapalony zawodnik Nordic Walking, na co dzie? nasz Prezes ;-)
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,300 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!