01 December 2021 17:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TOWARZYSTWO WYST?PUJE DO POS?ÓW
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Parlamentarnego Zespo?u ds. Diabetyków z wnioskiem o spotkanie na temat leczenia, diagnostyki i funkcjonowania pacjentów chorych na cukrzyc? w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Wprowadzenie ustawy refundacyjnej, oszcz?dno?ci Narodowego Funduszu Zdrowia na diabetykach oraz brak spójnego narodowego programu leczenia i profilaktyki cukrzycy to tylko niektóre kwestie jakie mog? znale?? si? w programie posiedzenia z udzia?em przedstawicieli organizacji pacjentów i ?rodowiska medycznego.

Zdaniem Przewodnicz?cego Towarzystwa Mariusza Masiarka posiedzenie Parlamentarnego Zespo?u ds. Diabetyków jest odpowiednim forum do tego, by porozmawia? o aktualnej sytuacji polskich diabetyków oraz o zmianach w systemie ochrony zdrowia i refundacji leków, jakie powinny zosta? wprowadzone, aby zapewni? pacjentom dost?p do odpowiedniej dla nich terapii.

Wyst?pienie to jest elementem realizacji Uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków Towarzystwa o konieczno?ci kolejnych dzia?a? na rzecz poprawy opieki nad diabetykami w Polsce poprzez wspó?prac? z parlamentem oraz administracj? publiczn?.

Czekamy na odpowied? parlamentarzystów.

_________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,208 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!