29 November 2021 10:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODKIE ?AGLE - PIKINIK NAD JEZIOREM DZIER?NO
?eglowanie, zabawa i wspania?a atmosfera! Tak wielkim skrócie mo?na opisa? przebieg Pikniku Rozdzinnego S?odkie ?agle, który odby? si? w sobot? 22 czerwca w O?rodku ?eglarskim nad Jeziorem Dzier?no ko?o Gliwic i Pyskowic.

Prawie 60 osobowa grupa uczestników w ka?dym wieku zosta?a podzielona na 5 za?óg: Muszelek, Majtków, O?miorniczek, Czarnych Pere? i Kotwiczek. W?asnei w tym sk?adzie musieli sobie poradzi? z konkurencjami.

Bieg z wios?em, Rejs na koniec wyspy oraz nauka w?z?ów to zadania ?eglarskie, ale nie zabrak?o tak?e gimnanstyki umys?owej w postaci "Morskich Kalamburów", zmaga? ruchowych w "Podrzucaniu Balonów" oraz artystycznych w portretowaniu "Potwora z g??bin jeziora".

Wszystkie za?ogi pracuj?c zespo?owo znakomicie poradzi?y sobie z nie?atwymi konkurencjami. Do tego doskonale zda?y egzamin ze wspó?pracy i odpowiedzialno?ci za siebie nawzajem. Dowodem tego by?a pomoc przy sytuacji, która zdarzy?a si? jednej z rodzin od niedawna zmagaj?cej si? z cukrzyc?. Brak insuliny w pompie zosta? natychmiast zniwelowany t? sam? insulin? zapasow? od innego ma?ego s?odziaka! To doskona?y przyk?ad, i? jeste?my odpowiedzialni za siebie nawzajem. Brawo!

Oprócz rejsu dwoma jachtami, popularnymi "Dezetami" ch?tni mogli skorzysta? z emocjonuj?cej przeja?d?ki motorówk?. Muzyczny fina? udanego ?eglarskiego dnia zapewni? zespó? PLAIN. Nagrody dla za?óg Muszelek, Majtków, O?miorniczek, Czarnych Pere? i Kotwiczek zosta?y wr?czone. Dzi?kujemy za rywalizacj? i doskona?? wspóln? zabaw?!

Za pomoc w przeprowadzeniu Pikniku dzi?kujemy wszystkim, którzy do?o?yli swoj? wolontaryjn? prac? i pomogli w przygotowaniach.

Oto kilka zdje?:Adres o?rodka:
O?rodek ?eglarski MAYTUR
Dzier?no ul. Nad Kana?em 7

www.maytur.com.pl

Dojazd do O?rodka z Gliwic:

ul. Toszecka w kierunku Pyskowic. Po doje?dzie do drogi 94, przed centrum Pyskowic, skr?camy w lewo, a nast?pnie po przejechaniu 1,2 km skr?camy ponownie w lewo w ul. Mickiewicza. Po 5km znajdujemy si? na drodze nr 40 i po mini?ciu grobli po lewej stronie skr?camy w lewo.Zapraszamy!!!
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,535 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!