04 December 2021 02:33
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEZB?DNIKOWY SZUGARFRIK
W najnowszym wydaniu magazynu Szugarfrik nie zabrak?o informacji o naszym programie Pompowa Mapa Polski 2012 a ponadto Czytelnicy otrzymaj? dodatek wakacyjny, zatytu?owany „Niezb?dnik wakacyjny”. Co jeszcze mo?na znale?? w numerze?

A co w dodatku? Same niezb?dniki: m.in. praktyczne rady dotycz?ce przechowywania i przewo?enia cukrzycowego sprz?tu, tabele WW i WBT, informacje dotycz?ce ubezpiecze? w podró?y i ich kosztów, angielski s?owniczek oraz subiektywna lista przyjaznych lub nieprzyjaznych diabetykom krajów.

Redakcja poleca: "W Szugarfriku natomiast temat wakacji poruszamy od innej strony – psychologicznej. Rodzice, którzy wci?? wahaj? si? czy pu?ci? s?odziaka na samodzielny wyjazd w artykule „Wyjechali na wakacje...” znajd? rady psychologa oraz opowie?ci rodziców dzieci z cukrzyc?, którzy ten pierwszy raz maj? ju? za sob?.

Oprócz tego, rozpoczynamy nowy cykl „Jestem tym, co jem”. W pierwszym odcinku piszemy o mi?sie. Czy wiecie, ?e cz?sto dodawany do mi?sa barwnik E120 pozyskiwany jest z wysuszonych, zmielonych owadów? Ale bez obaw – nie tylko straszymy, przede wszystkim zach?camy do m?drych zakupów, czytania (ze zrozumieniem) etykiet albo przyrz?dzania w?asnych produktów – na pewno b?d? najsmaczniejsze!"


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,677 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!