22 Października 2020 08:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
INSLULINA W KAPSUŁKACH???
Polimerowe kapsułki o nanometrycznej ?rednicy, zawieraj?ce w swym wnętrzu insulinę, mog? w przyszło?ci stać sięánajpopularniejsz? i najbardziej komfortow? metod? leczenia cukrzycy, donosi "Nanomedicine"
"Każdy, kto miał kontakt z osob? chor? na cukrzycę wie, jak uci?żliwa jest dla niej konieczno?ć dokonywania insulinowych zastrzyków. Niestety, jak dot?d, badania nad metodami umożliwiaj?cymi podawanie cukrzykom insuliny doustnie nie doprowadziły do satysfakcjonuj?cego rozwi?zania problemu" - wyja?nia doktor Morteza Rafiee-Tehrani z Tehran University of Medical Sciences (Iran).
Ponieważ doustne podawanie insuliny jest mało skuteczne, choć wci?ż pozostaje zdecydowanie najkorzystniejsz? metod? dostarczania tej substancji do ciała cukrzyka, naukowcy sięgnęli po rozwi?zania nanotechnologiczne. Międzynarodowy zespół opracował metodęásyntezy polimerowych nanokaspułek, wewn?trz których zamknięta jest porcja insuliny.

Nanokapsulki przypominaj? swym wygl?dem zwykłe żelatynowe kapsułki, jakie od lat stosowane s? w farmacji, z t? różnic?, że ich wielko?ć mierzona jest nie w milimetrach, a w nanometrach - czyli miliardowych czę?ciach metra.

Międzynarodowa grupa naukowców, któr? tworzyli badacze z Holandii, Tajlandii oraz Iranu, pracowała pod kierunkiem dr M. Rafiee- Tehrani. Do uformowania insulinowych nanokapsułek zastosowano metodę kompleksowania polielektrolitów, PEC (ang. polyelectrolyte complexation). Metoda ta wykorzystuje zdolno?ć samoczynnego ł?czenia się dwóch odmiennie naładowanych makrocz?steczek (jednej o ładunku dodatnim - polikationu, drugiej o ładunku ujemnym - polianionu) dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym. PEC jest metod? powszechnie stosowan?áw naukach zwi?zanych z farmacj?, gdyż umożliwia ł?czenie różnych cz?steczek bez konieczno?ci stosowania często nieobojętnych dla zdrowia ludzi rozpuszczalników organicznych.

Naukowcom, w prosty i do?ć tani sposób, udało się zsyntetyzować duże ilo?ci nanokapsułek zawieraj?cych w swym wnętrzu insulinę. Ich ?rednica wynosiła około 170 lub 260 nanometrów. W zależno?ci od zastosowanego polimeru - chitozanu i jego pochodnych - TEC (ang. Triethylchitosan) lub DMEC (ang. dimethyl-ethylchitosan) - nanokapsułki maj? różne wła?ciwo?ci fizykochemiczne, m.in. wydłużony czas uwalniania insuliny do otoczenia. Według obliczeń, insulina uwalniana byłaby przez ponad 5 godzin po wniknięciu do wnętrza organizmu przez układ pokarmowy.

Choćánowe insulinowe nanokaspułki s? wytwarzane w oparciu o materiały od dawna okre?lane jako bezpieczne dla zdrowia człowieka, to jednak, zanim zostan? wprowadzone do rejestru leków, musz? przej?ć setki analiz, by naukowcy mogli dokładnie poznać sposób ich oddziaływania z żywymi komórkami w laboratorium oraz w żywym organizmie. Dotychczasowe badania prowadzone były wył?cznie in vitro, czyli na hodowlach komórkowych poza żywym organizmem. KLG

PAP - Nauka w Polsce

kap/bsz
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,685 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!