01 December 2021 17:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NASZA PANI PROFESOR CZ?ONKIEM HONOROWYM PTD
Z dum? i rado?ci? informujemy, i? szczególnie nam bliska Pani Prof. dr hab. n. med Ewa Otto-Buczkowska, zwi?zana z nasz? organizacj? zosta?a wyró?niona tytu?em Cz?onka Honorowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W uzasadnieniu czytamy "Jest specjalist? pediatrii i diabetologii. By?a pionierem organizacji holistycznej opieki diabetologicznej nad dzie?mi i m?odzie?? z cukrzyc? na terenie ?l?ska oraz w Polsce." Dla nas to znakomity lekarz - pediatra i diabetolog a przede wszystkim dobry i pomocny cz?owiek.

Zaszczyt Cz?onka Honorowego PTD to wyró?nienie za wk?ad w rozwój diabetologii. Przypomnijmy zatem najwa?niejsze fakty.

Wprowadza?a zasady samokontroli i edukacji ju? w latach 60. ub. Wieku. By?a organizatorem i opiekunem pierwszych obozów dla dzieci z cukrzyc?. Aktywnie wspó?tworzy histori? PTD, w tym jako wielokrotny cz?onek ZG PTD i ZG Sekcji Pediatrycznej PTD. Jest inicjatork? polskiego, aktywnego uczestnictwa w ?wiatowej organizacji pediatrów diabetologów ISPAD.

Zawsze mocno i konsekwentnie wspiera ich dzia?ania spo?eczne. Jej praca naukowa jest szczególnie po?wi?cona diabetologii wieku rozwojowego oraz homeostazie wapnia i roli witaminy D. Poprzez nowatorskie spojrzenie i odwa?ne publikacje niestereotypowych wyników wybitnie przyczyni?a si? do rozwoju tych dziedzin. Jest autork? ponad 230 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a jej dzia?alno?? edytorska obejmuje 17 ksi??ek - wielu z nich jest redaktorem naczelnym.

Prof. Ewa Otto-Buczkowska jest wspania?ym, broni?cym swoich przekona? zawodowych nauczycielem i wychowawc? kilkudziesi?ciu specjalistów z pediatrii i diabetologii. Swoim nowatorskim zapa?em, do?wiadczeniem i wiedz? oraz stworzeniem specjalistycznego zespo?u diabetologicznego (lekarze specjali?ci, piel?gniarki, psycholodzy), prof. E. Otto-Buczkowska wykreowa?a ?l?sk? diabetologi? wieku rozwojowego, która od ponad 30 lat pozostaje jedn? z wiod?cych w kraju i ?wiecie.

Serdecznie gratulujemy !!!__________________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,247 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!