04 December 2021 04:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETYKU! ZADAJ PYTANIE POS?OM!
Uda?o si?! Jeste?my skuteczni! Na wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? – ZOBACZ – dojdzie do pierwszego roboczego spotkania po ponad roku od powo?ania Parlamentarnego Zespo?u ds. Diabetyków. Odb?dzie si? ono 20 czerwca. Oprócz przedstawicieli naszej organizacji wezm? w nim udzia? przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Powo?any w maju 2012 roku Zespó? dotychczas zebra? si? tylko raz, po to aby wybra? swoje w?adze. Robocze posiedzenie jest dobrym sposobem na rozpocz?cie dyskusji zmierzaj?cej do podj?cia dzia?a? prowadz?cych do poprawy sytuacji chorych na cukrzyc? w Polsce.

Wychodz?c naprzeciw wszystkim diabetykom chcieliby?my umo?liwi? Wam zadanie pytania pos?om. Swoje pytania prosimy kierowa? na adres mailowy Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? – biuro@mojacukrzyca.pl

Spo?ród nades?anych pyta? wybierzemy te, które w najbli?szy czwartek postaramy si? zada? na posiedzeniu Parlamentarnego Zespo?u ds. Diabetyków.


_________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,808 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!