29 November 2021 10:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
?ÓD? POMASZEROWA?A! KAMPANIA ROZPOCZ?TA!
By?o kolorowo a przede wszystkim zdrowo i aktywnie! Ruszy?a ogólnopolska kampania edukacyjna „O 10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy”. Jej nadrz?dnym celem jest uwra?liwienie opinii publicznej na problem, jakim jest rosn?ca liczba zachorowa? na cukrzyc? oraz promowanie zdrowego stylu ?ycia. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zosta?o honorowym patronem tej kampanii.

Najwa?niejszym elementem kampanii s? „Marsze 10 tysi?cy kroków”. Taka liczba kroków to dzienna dawka ruchu, jak? powinni?my pokonywa?, aby poprawi? kondycj? i samopoczucie, ale przede wszystkim, aby nie dopu?ci? do nadwagi i oty?o?ci, które s? jednym z g?ównych czynników ryzyka zachorowania na cukrzyc?. Ruch to najlepsza forma prewencji cukrzycy u osób zdrowych i skuteczna pomoc w kontrolowaniu cukrzycy u osób chorych.

Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Leszka Czupryniaka, cukrzyca jest szczególn? chorob?, poniewa? dotyczy ca?ego ?ycia chorego, a ka?da codzienna aktywno?? chorego ma takie samo znaczenie dla przebiegu jego choroby, jak leki, które przyjmuje.

Inauguracyjny Marsz w ?odzi, który by? po??czony z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka.

W ramach kampanii planowane s? równie? kolejne marsze w kilku najwi?kszych miastach Polski. Zwie?czeniem kampanii b?dzie marsz w Warszawie, w dniu 14 listopada podczas ?wiatowego Dnia Cukrzycy. Przebieg kampanii relacjonowany b?dzie na profilu na FacebookuFacebooku. Znajd? si? tam równie? pomys?y, gdzie i jak zorganizowa? swój w?asny Marsz 10 tysi?cy kroków oraz konkursy z nagrodami dla najaktywniejszych animatorów.

Inicjatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Patroni honorowi: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Patroni medialni: naszacukrzyca.pl, Radio Parada, Dziennik ?ódzki, mojacukrzyca.org,


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,455 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!