29 November 2021 10:37
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
AKTYWNA NIEDZIELA Z NORDIC WALKING
W ramach rozgrzewki weekendowej cz??? Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL dotar?a do Kosz?cina. W?a?nie tam Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking wraz z Zespo?em Pie?ni i Ta?ca ?l?sk przygotowa?o znakomit? imprez? dla wszystkich mi?o?ników ruchu.

Poprzedzona profesjonaln? rozgrzewk? prawie 8 kilometrowa trasa rekreacyjnego marszu wiod?a przez malownicze okolice i le?ne zak?tki. Grupa uczestników w ka?dym wieku, od 7 do 70 lat, z rado?ci? przesz?a ca?y dystans z met? w kosz?ci?skim parku.

Nie zabrak?o równie? instrukta?u techniki nordic walking, który prowadzi?a Paulina Ruta z PSNW.
Ka?dy uczestnik otrzyma? upominek i zaproszenie na atrakcje zwi?zane ze ?wi?tem zespo?u ?l?sk.

Marsz by? oficjaln? rozgrzewk? przed Mi?dzynarodowymi Mistrzostwami Polski w Nordic Walking, jakie odb?d? sie w Z?otoryji w dniach 31.08-1.09.2013 - Zapraszamy do zapisów! - szczegó?y www.mmpnw.pl/

_________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,518 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!